Tel mee met Taal

Het doel van de subsidieregeling Tel mee met Taal is het bevorderen van basisvaardigheden bij volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden) en het voorkomen van achterstanden bij kinderen (preventie). In 2022 kan er van 1 januari tot en met de 28 februari subsidie worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Aanvragen voor laaggeletterde ouders en experimenten moeten worden ondersteund door ten minste één gemeente. U moet een getekende ondersteuningsverklaring van de gemeente(n) meesturen. Deze verklaring is vormvrij. De aanvrager maakt afspraken maken met de gemeente(n) over de ondersteuning. Bijvoorbeeld dat de gemeente het initiatief onderschrijft of faciliteiten, capaciteit of financiële ondersteuning ter beschikking stelt.

Aanvragen van werknemers zijn alleen bedoeld voor werknemers in (Caribisch) Nederland met een referentieniveau lager dan 2F.

Drie stromingen

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

  • Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor praktijkgerichte experimenten voor het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen. Zodat zij kunnen deelnemen aan cursussen taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheid. Meer informatie op telmeemettaal.nl

Hoogte subsidie

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. De subsidie vergoedt maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 80% voor experimenten.

Budget

  • Laaggeletterde werknemers: €2,9 miljoen
  • Laaggeletterde ouders: €1,3 miljoen
  • Experimenten: €625.000

Loting

Ouders en werknemers

Bij overschrijding van het budget voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders wordt via een loting bepaald welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Meer informatie over de loting volgt binnenkort.

Experimenten

Aanvragen voor experimenten worden beoordeeld op kwaliteit. Er is een beoordelingscommissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden. Die bestaat uit onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria en geven een advies.

Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Subsidie verantwoorden

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Meer informatie

Zie voor meer informatie de subsidieregeling (also available in English).

Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met DUS-I.