Tel mee met Taal

De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) van werknemers en ouders.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als school, werkgever, bibliotheek of andere organisatie die de basisvaardigheden van werknemers en ouders wil verbeteren.

U kon subsidie aanvragen voor:

  • Werknemers: Met deze subsidie kunnen werkgevers hun werknemers scholing aanbieden gericht op de verbetering van de basisvaardigheden. De werknemer moet een dienstbetrekking hebben bij de werkgever, in Nederland wonen en een referentieniveau lager dan 2F hebben. Zzp’ers die bij de werkgever werken, vallen ook binnen de voorwaarden van de regeling. Twijfelt u of uw opleidingstraject voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.
  • Ouders: Deze subsidie is voor activiteiten die een educatief thuismilieu en partnerschap tussen ouders en school bevorderen en (digitale) geletterdheid van ouders verbeteren.

In 2024 kon u geen subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten.

Belangrijke voorwaarden

  1. Niveau lager dan 2F of Basisniveau 2

U kon alleen subsidie aanvragen voor werknemers/ouders in (Caribisch) Nederland met een referentieniveau lager dan 2F. Voor digitale vaardigheden moet het niveau lager zijn dan Basisniveau 2.

  1. Actuele niveautoets vooraf verplicht

Deelnemers moeten vóór de start van de activiteiten een toets doen om het niveau te bepalen.

  • De toets moet gevalideerd zijn. Hier vindt u een overzicht met gevalideerde toetsen.
  • Als een schriftelijke of digitale toets niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de cursist helemaal geen Nederlands beheerst of digitale vaardigheden bezit, kunnen deelnemers ook een mondelinge toets doen.
  • Let op: bij een mondelinge toets heeft u een gespreksverslag, ondertekend door een bevoegd docent, nodig bij het verantwoorden van de subsidie.
  1. Ondersteuning van gemeente nodig bij ouders

Minimaal één gemeente moet de aanvragen voor laaggeletterde ouders ondersteunen. U kunt zelf met de gemeente(n) afspreken wat deze ondersteuning precies inhoudt. De gemeente kan alleen akkoord zijn met het plan, maar kan bijvoorbeeld ook faciliteiten, capaciteit of financiële ondersteuning bieden.

  1. Activiteiten binnen 18 maanden afronden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moeten de activiteiten binnen 18 maanden na ontvangst van de verleningsbrief zijn afgerond.

Meer weten? Alle voorwaarden staan in de regeling.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Daarnaast is er altijd sprake van een eigen bijdrage. De subsidie vergoedt namelijk maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers en ouders. Het maximumbedrag per cursist is €1.500 voor werknemers en €600 voor ouders. Er geldt een maximumbedrag van €150 per contactuur.

Het budget in 2024 is €3,35 miljoen voor werknemers en €1,75 miljoen voor ouders.

Wat als het budget op is?

Wordt het budget voor werknemers en ouders overschreden? Dan verdelen we het budget door te loten. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Een notaris voert de loting uit na het sluiten van de aanvraagperiode. Daarna toetst DUS-I de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Goed om te weten

Als ondertekenaar van de aanvraag moet u tekenbevoegd zijn. Deze tekenbevoegdheid moet terug te vinden zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bent u geen bestuurder of gemachtigde volgens de KvK? Vul dan het machtigingsformulier in. Met dit formulier machtigt de bestuurder u om de aanvraag te ondertekenen. Bent u de penvoerder en vraagt u de subsidie namens meerdere werkgevers aan? Vul dan het machtigingsformulier voor penvoerders in.

Als ondertekenaar van de aanvraag bent u verantwoordelijk voor de rechten en plichten verbonden aan de subsidie. Maak goede afspraken met de opleider waar u een overeenkomst mee aangaat. Heeft u een conflict met uw intermediair of opleider en heeft u vragen over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of wijzigt er iets in de organisatie van uw project? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Meer informatie over het verantwoorden van de subsidie staat in de regeling.

Meer informatie

In 2021 is de regeling gewijzigd. Het overzicht van de wijzigingen vindt u in de Staatscourant. Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Op de website van Tel mee met Taal leest u meer. Ook vindt u hier voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden over werknemers en ouders of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.