Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Deze subsidieregeling bekostigt de vaccinatie van stagiairs in de zorg tegen hepatitis B.

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. De werkgevers in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanwege de relatief korte stageperiode in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden) kunnen werkgevers bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit zorgde in het verleden voor problemen met het volgen van stages. Ook ontstonden er zo problemen op de arbeidsmarkt in de zorg. Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding de studenten (laten) vaccineren.

Subsidie aanvragen

Aanvragen was mogelijk tot 1 mei 2019.

Subsidieregeling

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is per 1 maart 2019 gewijzigd.

Aan bijlage 2 is de volgende hbo-opleiding toegevoegd:

CREBO - Code

Naam opleiding

34617

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Er bleek ook dat meerdere hogescholen in 2017 de overstap van crohocode 34617 (Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening) naar crohocode 34116 (Bachelor Social Work) al gemaakt hadden. De Bachelor Social Work is een brede Bachelor waar de opleidingen Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming, Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Bachelor Pedagogiek in opgaan. Sommige hogescholen blijven ook nog een aparte Bachelor Pedagogiek aanbieden. Daarnaast biedt de Hogeschool Leiden de Bachelor Sociaal Werk (crohocode 34608) aan.

De brede Bachelor Social Work bestaat uit drie uitstroom profielen; Welzijn en samenleving, Zorg en Jeugd. In samenspraak met de Vereniging Hogescholen is besloten 75 procent van de instroom aantallen in de Bachelor Social Work (crohocode 34116 en 34608) in aanmerking te laten komen voor een vergoeding voor een vaccinatietraject tegen hepatitis B in schooljaar 2019-2020. Ongeveer 75 procent van de studenten stroomt namelijk uit in een profiel waarbij tijdens de stage en het uitoefenen van het beroep een verhoogd risico is op hepatitis B. Op korte termijn zullen deze crohocodes opgenomen worden in de subsidieregeling.

Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar DienstpostbusVaccinatieregeling@minvws.nl.