Deze subsidieregeling bekostigt de vaccinatie van stagiairs in de zorg tegen hepatitis B.

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. De werkgevers in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanwege de relatief korte stageperiode in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden) kunnen werkgevers bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit zorgde in het verleden voor problemen met het volgen van stages. Ook ontstonden er zo problemen op de arbeidsmarkt in de zorg. Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding de studenten kunnen (laten) vaccineren.

Subsidie aanvragen

De subsidie is voor onderwijsinstellingen in het mbo en hbo die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd worden. Onderwijsinstellingen die van de regeling gebruikmaken ontvangen in maart 2019 automatisch een aanvraagformulier voor het volgend studiejaar. Aanvragen moeten uiterlijk 1 mei 2019 zijn ingediend.

Subsidieregeling

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is per 1 maart 2018 gewijzigd.

  • In artikel 1 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de verwijzing naar andere wetgeving. Dit heeft geen operationele gevolgen voor de subsidieregeling.
  • Aan bijlage 1 zijn de volgende mbo-opleidingen toegevoegd:

CREBO - Code

Naam opleiding

23185

Sociaal werk

25488

Sociaal-cultureel werker

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

  • Aan bijlage 2 zijn de volgende hbo-opleidingen toegevoegd:

CROHO - Code

Naam opleiding

34574

B Opleiding voor Ergotherapie

30039

B Mens en Techniek differentiatie Orthopedische Technologie

  • Uit bijlage 2 is de volgende hbo-opleiding verwijderd:

CROHO - Code

Naam opleiding

34953

B Orthopedische technologie

Deze opleiding is verwijderd omdat hij is gewijzigd naar B Mens en Techniek differentiatie Orthopedische Technologie (30039). Deze is toegevoegd aan de regeling.

Alle toegevoegde opleidingen vallen vanaf 1 maart 2018 onder de werking van de subsidieregeling. Dit betekent dat onderwijsinstellingen die een subsidieaanvraag doen voor het schooljaar 2018-2019 ook subsidie kunnen ontvangen voor het vaccineren van studenten met de leerwegen BOL en voltijd/deeltijd. Deze studenten zijn meegenomen bij het berekenen van de instroom op peildatum 1 oktober 2016 voor de subsidieverstrekking voor het schooljaar 2018-2019. Wij roepen de onderwijsinstellingen dan ook op deze nieuwe studenten vanaf de start van schooljaar 2018 actief een vaccinatietraject hepatitis B aan te bieden.

Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op. Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar DienstpostbusVaccinatieregeling@minvws.nl.