Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Deze subsidieregeling bekostigt de vaccinatie van stagiairs in de zorg tegen hepatitis B.

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Vanwege de relatief korte stageperiode in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden) kunnen werkgevers bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit zorgde in het verleden voor problemen met het volgen van stages. Ook ontstonden er zo problemen op de arbeidsmarkt in de zorg. Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding de studenten (laten) vaccineren.

Subsidie aanvragen

U kunt tot uiterlijk 1 mei subsidie aanvragen voor het volgende schooljaar. Dit geldt echter niet voor 2021-2022. Voor dit schooljaar kon u een aanvraag indienen in de periode van 16 april tot en met 1 juli 2021. Dit betekent dat de aanvraagperiode met een maand is verschoven en ook is verlengd, net als vorig jaar en in tegenstelling tot de jaren ervoor.

Subsidieregeling

De subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is per 1 maart 2019 gewijzigd.

Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar DienstpostbusVaccinatieregeling@minvws.nl.