Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Deze subsidieregeling bekostigt de vaccinatie van stagiairs in de zorg tegen hepatitis B.

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Vanwege de relatief korte stageperiode in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden) kunnen werkgevers bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit zorgde in het verleden voor problemen met het volgen van stages. Ook ontstonden er zo problemen op de arbeidsmarkt in de zorg.

Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding studenten van de leerwegen BOL en hbo deeltijd/voltijd (laten) vaccineren. Bij studenten met de leerwegen BBL en hbo duaal is het vaccinatietraject de verantwoordelijkheid van de werkgever. Zij hebben namelijk een contract voor langere tijd met de werkgever en krijgen loon betaald.

Hoogte subsidie

U ontvangt per student €125 voor de drie vaccinaties en de titerbepaling. Voor het aantal (nieuwe) studenten wordt als peildatum 1 oktober 2021 gebruikt. DUS-I ontvangt deze gegevens van DUO. Het aantal studenten waarvan wordt aangenomen dat zij al voor vaccinatie in aanmerking zijn gekomen wordt afgetrokken van de totale instroom.

Subsidie aanvragen schooljaar 2023-2024

De subsidieregeling loopt tot en met 1 juli 2027. De vooraf ingevulde aanvraagformulieren zijn tussen 24 en 28 april 2023 verstuurd naar de onderwijsinstellingen die recht hebben op de subsidie. De in de regeling genoemde indieningsdatum van 1 mei van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, wordt uitgesteld naar uiterlijk 8 juni 2023.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.