Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Deze subsidieregeling bekostigt de vaccinatie van stagiairs in de zorg tegen hepatitis B.

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Vanwege de relatief korte stageperiode in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden) kunnen werkgevers bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit zorgde in het verleden voor problemen met het volgen van stages. Ook ontstonden er zo problemen op de arbeidsmarkt in de zorg.

Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding studenten van de leerwegen BOL en hbo deeltijd/voltijd (laten) vaccineren. Bij studenten met de leerwegen BBL en hbo duaal is het vaccinatietraject de verantwoordelijkheid van de werkgever. Zij hebben namelijk een contract voor langere tijd met de werkgever en krijgen loon betaald.

Hoogte subsidie

U ontvangt per student €125 voor de drie vaccinaties en de titerbepaling. Voor het aantal (nieuwe) studenten wordt als peildatum 1 oktober 2020 gebruikt. DUS-I ontvangt deze gegevens van DUO. Het aantal studenten waarvan wordt aangenomen dat zij al voor vaccinatie in aanmerking zijn gekomen wordt afgetrokken van de totale instroom.

Subsidie aanvragen schooljaar 2022-2023

De subsidieregeling is verlengd tot en met 1 juli 2027. De vooraf ingevulde aanvraagformulieren zijn in de week van 22 augustus 2022 verstuurd naar de onderwijsinstellingen die recht hebben op de subsidie. Het formulier moest voor 30 september 2022 per e-mail terug worden teruggestuurd.

Aanvullende Crebo-codes

De subsidieregeling is onlangs gewijzigd. Er zijn enkele erkende opleidingscodes toegevoegd aan bijlage 1. Met terugwerkende kracht zijn er een zestal Crebo-codes aan de regeling toegevoegd:

Aanvullende Crebo-codes
vanaf 2020/2021 23251 Sociaal werk
vanaf 2020/2021 23267 Mbo-verpleegkundige
vanaf 2020/2021 23268 Verzorgende IG
vanaf 2020/2021 25615 Sociaal werk
vanaf 2020/2021 25655 Mbo-verpleegkundige
vanaf 2020/2021 25656 Verzorgende IG

Als deze wijziging voor u geldt. Dan ontvangt u in november 2022 een verzoek om akkoord te gaan met de herziene opgave van het aantal studenten voor de aanvraag 2022-2023.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.