Vakwedstrijden vo en mbo

Elk jaar worden in het vmbo en mbo nationale ‘vakwedstrijden’ georganiseerd. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om de beste in hun vakgebied te worden. Daarnaast doen de mbo-winnaars mee aan internationale wedstrijden.

Voor de periode 2020-2024 wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het organiseren van de nationale vakwedstrijden en het begeleiden van de mbo-winnaars bij deelname aan de internationale wedstrijden. Het doel is om het imago van het beroepsonderwijs te versterken en aan een breed publiek te laten zien wat vakgericht onderwijs en vakmanschap inhouden.

De aanvraagperiode liep tot en met 15 oktober 2019. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Voorwaarden en hoogte subsidie

Een of meer rechtspersonen kunnen voor een periode van vier jaar subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van jaarlijkse, nationale vakwedstrijden voor het vmbo in Nederland, inclusief voorrondes en de finale. Elk jaar is voor deze activiteit € 680.000 subsidie beschikbaar.
  • Het organiseren van jaarlijkse, nationale vakwedstrijden voor het mbo, inclusief voorrondes en de finale. Elk jaar is voor deze activiteit € 3.600.000 subsidie beschikbaar.
  • Het jaarlijks voorbereiden van de nationale deelnemers uit het mbo op de internationale vakwedstrijden en het vergoeden van de kosten voor deelname. Elk jaar is voor deze activiteit € 500.000 subsidie beschikbaar.

Per activiteit wordt een aanvraag ingediend. Een aanvrager kan voor een of meer van de activiteiten een aanvraag indienen.

Meer informatie

Alle informatie en de voorwaarden staan in de regeling. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.