VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

Modules

De regeling bestaat uit verschillende modules:

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 30 september 2022.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline was 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 30 juni 2023.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ uitwisselen en contact hebben met een andere instelling. De deadline is 30 juni 2023.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 31 oktober 2020. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Subsidie verantwoorden

Na het afronden van module 1, regulier of versneld, stuurt de instelling binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I via vipp5@minvws.nl. Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie.

U krijgt van DUS-I bericht als de uitkomst van het IT-assessment is ontvangen. Uw subsidie wordt definitief vastgesteld als de laatste module is afgerond. 

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt. Hier wordt een IT-auditrapport bijgevoegd.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix worden getoetst. Daarbij kan de IT-auditor gebruik maken van de handreiking.

Aanvragen tot uitstel en toetsen 5%-norm PGO-gebruik

DUS-I heeft van verschillende instellingen die VIPP-5-subsidie krijgen, berichten ontvangen met verzoek tot uitstel. Daarnaast zijn door instellingen ook zorgen gemeld over het halen van de norm PGO-gebruik. De regeling zal binnenkort op deze punten worden aangepast.

  1. Bij module 1 zal voor het IT-assessment het meten van het PGO-gebruik (de 5%-eis) los worden gekoppeld van het aansluiten bij MedMij. Dit betekent dat de deadline voor technische realisatie van module 1 blijft staan op 30 september 2022 en de deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5% van de patiënten in 30 dagen) verschoven wordt tot een nader te bepalen moment in 2023. DUS-I zal u nader informeren over wat deze wijziging gaat betekenen voor het moment waarop u het IT-assessment ter verantwoording bij ons indient.
  2. Voor instellingen blijkt het vanwege onvoorziene omstandigheden niet altijd mogelijk om de doelen te behalen binnen de in de subsidieregeling gestelde termijnen. Een voorbeeld is een vertraging bij de leverancier waar de instelling geen invloed op heeft. In de regeling wordt de mogelijkheid gecreëerd om een verzoek tot ontheffing (uitstel) aan te vragen. De instelling kan daarvoor straks een onderbouwd voorstel indienen bij DUS-I met daarin de reden voor het verzoek tot uitstel.

De verwachting is dat de gewijzigde regeling in juni 2022 in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Heeft u al een verzoek tot uitstel ingediend? Dan ontvangt u na publicatie in de Staatscourant hierover een besluit.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regelingen:

Met de wijzigingsregeling 4 zijn drie verplichte zorginformatiebouwstenen opgenomen waarvan hergebruik moet worden aangetoond. Wilt u toch voor zes vrije secties hergebruik aantonen, meldt dit dan bij DUS-I.

Er is gebleken dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VIPP-programma’s Babyconnect en VIPP5 soms onduidelijkheid oproept. Ook vragen instellingen zich af in hoeverre dit extra werk met zich meebrengt. Met dit document wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.