VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

Coronacrisis

Instellingen zijn nu drukdoende de uitdagingen van de coronacrisis het hoofd te bieden. De zorg voor de gezondheid van patiënten en professionals heeft vanzelfsprekend prioriteit. Daarom is besloten om de aanvraagtermijn te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2020. 

Ook de deadlines zijn deels aangepast:

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De nieuwe deadline is 30 september 2022.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline blijft onveranderd op 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De nieuwe deadline is 30 juni 2023.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De nieuwe deadline is 30 juni 2023.

Subsidiebeschikking

Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken beschikt. Aanvragen die tussen 1 mei en 31 oktober 2020 worden ingediend ontvangen uiterlijk 13 weken na 31 oktober 2020 een beschikking.

Aanvraagcriteria

Er kan voor maximaal 3 modules subsidie worden aangevraagd. Modules 1 en 3 zijn verplicht.

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 30 september 2022.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 30 juni 2023.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De deadline is 30 juni 2023.

Let op: als u kiest voor 'module 1 versneld', dan moet u deze afronden op 31 mei 2021 en kunt u niet alsnog voor de reguliere module kiezen. Voor de uitwisseling van informatie met de PGO van de patiënt kunt u het MedMij-afsprakenstelsel bekijken.

Aanvraagprocedure

De subsidie kan van 1 maart tot en met 31 oktober 2020 worden aangevraagd. 

Stap 1: Vul de startmonitor in
Deze kunt u aanvragen via vipp@zkn.nl. Vermeld in de mail de naam van uw instelling en de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Stap 2: Doe een online aanvraag
In de aanvraag moet u verklaren dat de startmonitor is ingevuld. Ook moet u de DAEB-overeenkomst invullen en meesturen. Let op: De DAEB-overeenkomst is niet hetzelfde als een deminimis-verklaring.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt aan de hand van het soort instelling en de module bepaald.

Module 1 regulier Module 1 versneld Module 2 Module 3
Universitair medische centra € 225.000 € 320.000 € 205.000 € 205.000
Ziekenhuizen

€ 190.000

€ 265.000 € 170.000 € 170.000
Klinische revalidatiecentra € 130.000 € 185.000 € 120.000 € 120.000
Dialysecentra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Radiotherapeutische centra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Epilepsiecentra € 110.000 € 155.000 € 100.000 € 100.000
Audiologische centra € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000
Restcategorie 1 € 150.000 € 210.000 € 140.000 € 140.000
Restcategorie 2 € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000

Verantwoording

Na het afronden van module 1, regulier of versneld, stuurt de instelling binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I via vipp5@minvws.nl. Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt. Hier wordt een IT-auditrapport bijgevoegd.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix worden getoetst. Daarbij kan de IT-auditor gebruik maken van de handreiking.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling, wijzigingsregeling 1 en wijzigingsregeling 2. Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.