VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

Aanvraagcriteria

Er kan voor maximaal 3 modules subsidie worden aangevraagd. Modules 1 en 3 zijn verplicht.

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 december 2021.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 31 december 2022.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De deadline is 31 december 2022.

Let op: als u kiest voor 'module 1 versneld', dan moet u deze afronden op 31 mei 2020 en kunt u niet alsnog voor de reguliere module kiezen. Voor de uitwisseling van informatie met de PGO van de patiënt kunt u het MedMij-afsprakenstelsel bekijken.

Aanvraagprocedure

De subsidie kan van 1 maart (9:00 uur) tot en met 30 april 2020 worden aangevraagd. Hiervoor zijn onderstaande documenten nodig: 

  • Aanvraagformulier
  • DAEB-overeenkomst

Daarnaast moet bij de aanvraag worden verklaard dat de ‘startmeting monitor’ is ingevuld.     

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt aan de hand van het soort instelling en de module bepaald.

Module 1 regulier Module 1 versneld Module 2 Module 3
Universitair medische centra € 225.000 € 320.000 € 205.000 € 205.000
Ziekenhuizen

€ 190.000

€ 265.000 € 170.000 € 170.000
Klinische revalidatiecentra € 130.000 € 185.000 € 120.000 € 120.000
Dialysecentra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Radiotherapeutische centra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Epilepsiecentra € 110.000 € 155.000 € 100.000 € 100.000
Audiologische centra € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000
Restcategorie 1 € 150.000 € 210.000 € 140.000 € 140.000
Restcategorie 2 € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000

Verantwoording

Na het afronden van module 1, regulier of versneld, stuurt de instelling binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I via vipp5@minvws.nl. Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt. Hier wordt een IT-auditrapport bijgevoegd.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP Eindtoets en beoordelingsmatrix worden getoetst.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling. Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.