VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

Gewijzigde regeling

Op 19 mei 2023 is een wijziging van VIPP 5 gepubliceerd. Meer informatie staat op de website www.vipp-programma.nl

Modules

De regeling bestaat uit verschillende modules:

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 30 september 2022. Voor de norm Scholing zorgverleners en voor de norm Gebruik is de deadline 30 juni 2023.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline was 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 30 juni 2023.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ uitwisselen en contact hebben met een andere instelling. De deadline is 31 december 2023.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 31 oktober 2020. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Subsidie verantwoorden

Tussentijdse rapportage

Na het afronden van module 1 stuurt de instelling binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I via vipp5@minvws.nl.

Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie. De rapportage bestaat uit 2 delen:

  1. Een formulier met de gegevens en handtekening(en) namens wie de rapportage wordt ingediend.
  2. Een IT-auditrapport. Dit heeft geen vast format, maar de IT-auditor kan de handreiking voor het uitvoeren van VIPP 5 assessments gebruiken. Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor getoetst worden op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix.

Let op! Voor module 1 verwachten wij voor de normen ‘Scholing zorgverleners’ en ‘Gebruik’ (normen 4 en 5) de rapportages later bij de aanvraag tot subsidievaststelling.

U krijgt van DUS-I bericht als de uitkomst van het IT-assessment is ontvangen.

Subsidievaststelling

Na het afronden van de laatste module stuurt de instelling binnen 22 weken een aanvraag tot subsidievaststelling naar DUS-I. Bij deze aanvraag verwachten wij de rapportages van de audits voor module 1 (norm 4 en 5), module 2 (als dit van toepassing is) en module 3.

Om uw verantwoording in te dienen maakt u gebruik van het Subsidieplatform. Na inloggen kunt u onder Mijn taken de verantwoording indienen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling:

Met de wijzigingsregeling 4 zijn drie verplichte zorginformatiebouwstenen opgenomen waarvan hergebruik moet worden aangetoond. Wilt u toch voor zes vrije secties hergebruik aantonen? Meld dit dan bij DUS-I.

Er is gebleken dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VIPP-programma’s Babyconnect en VIPP5 soms onduidelijkheid oproept. Ook vragen instellingen zich af in hoeverre dit extra werk met zich meebrengt. Met dit document wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.