VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

Aanvraagcriteria

Er kan voor maximaal 3 modules subsidie worden aangevraagd. Modules 1 en 3 zijn verplicht.

  • Module 1 regulier: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 december 2021.
  • Module 1 versneld: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline is 31 mei 2021.
  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline is 31 december 2022.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De deadline is 31 december 2022.

Let op: als u kiest voor 'module 1 versneld', dan moet u deze afronden op 31 mei 2021 en kunt u niet alsnog voor de reguliere module kiezen. Voor de uitwisseling van informatie met de PGO van de patiënt kunt u het MedMij-afsprakenstelsel bekijken.

Aanvraagprocedure

De subsidie kan van 1 maart (9:00 uur) tot en met 30 april 2020 worden aangevraagd. 

Stap 1: Vul de startmonitor in
Deze kunt u aanvragen via vipp@zkn.nl. Vermeld in de mail de naam van uw instelling en de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Stap 2: Doe een online aanvraag
In de aanvraag moet u verklaren dat de startmonitor is ingevuld. Ook moet u de DAEB-overeenkomst invullen en meesturen. Let op: De DAEB-overeenkomst is niet hetzelfde als een deminimis-verklaring.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt aan de hand van het soort instelling en de module bepaald.

Module 1 regulier Module 1 versneld Module 2 Module 3
Universitair medische centra € 225.000 € 320.000 € 205.000 € 205.000
Ziekenhuizen

€ 190.000

€ 265.000 € 170.000 € 170.000
Klinische revalidatiecentra € 130.000 € 185.000 € 120.000 € 120.000
Dialysecentra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Radiotherapeutische centra € 75.000 € 105.000 € 65.000 € 65.000
Epilepsiecentra € 110.000 € 155.000 € 100.000 € 100.000
Audiologische centra € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000
Restcategorie 1 € 150.000 € 210.000 € 140.000 € 140.000
Restcategorie 2 € 57.000 € 80.000 € 52.000 € 52.000

Verantwoording

Na het afronden van module 1, regulier of versneld, stuurt de instelling binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I via vipp5@minvws.nl. Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een formulier gebruikt. Hier wordt een IT-auditrapport bijgevoegd.

Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix worden getoetst.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling. Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.