VIPP 5 - Medisch specialistische zorg

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Gewijzigde regeling

Op 19 mei 2023 is een wijziging van VIPP 5 gepubliceerd.

Modules

De regeling bestaat uit verschillende modules:

  • Module 1 regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline was 30 september 2022. Voor de norm Scholing zorgverleners en voor de norm Gebruik was de deadline 30 juni 2023.
  • Module 1 versneld: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. De deadline was 31 mei 2021.
  • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. De deadline was 30 juni 2023.
  • Module 3: De instelling kan digitaal de BgZ uitwisselen en contact hebben met een andere instelling. De deadline was 31 december 2023.

Subsidie verantwoorden

Tussentijdse rapportage

Na het afronden van module 1 stuurt u binnen 13 weken de uitkomst van een IT-assessment naar DUS-I: vipp5@minvws.nl. Heeft u uitstel gekregen voor de technische realisatie van module 1? Stuur ook dan na afronding de uitkomst van het assessment binnen 13 weken naar DUS-I.

Dit IT-assessment is een tussentijdse rapportage en wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie. De rapportage bestaat uit 2 delen:

  1. Een formulier met de gegevens en handtekening(en) namens wie de rapportage wordt ingediend.
  2. Een IT-auditrapport. Dit heeft geen vast format, maar de IT-auditor kan de handreiking voor het uitvoeren van VIPP 5 assessments gebruiken. Of de modules succesvol zijn afgerond moet door een IT-auditor getoetst worden op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix.

Let op! Voor module 1 verwachten wij voor de normen ‘Scholing zorgverleners’ en ‘Gebruik’ (normen 4 en 5) de rapportages later bij de aanvraag tot subsidievaststelling.

U krijgt van DUS-I bericht als de uitkomst van het IT-assessment is ontvangen.

Subsidievaststelling

Na het afronden van de laatste module stuurt de instelling binnen 22 weken een aanvraag tot subsidievaststelling naar DUS-I.

Voorbeeld: Als de activiteiten op 31 december 2023 moeten zijn afgerond dan kunt u uiterlijk op 3 juni 2024 de aanvraag tot vaststelling indienen. 

Bij de vaststelling stuurt u de rapportages van de audits voor module 1 (norm 4 en 5), module 2 (als dit van toepassing is) en module 3 mee. Voor het vaststellen van de subsidie gaat u naar Mijn taken in het Subsidieplatform.

Als u niet voldoet aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of als activiteiten niet (geheel) zijn uitgevoerd, kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling:

Met de wijzigingsregeling 4 zijn drie verplichte zorginformatiebouwstenen opgenomen waarvan hergebruik moet worden aangetoond. Wilt u toch voor zes vrije secties hergebruik aantonen? Meld dit dan bij DUS-I.

Er is gebleken dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VIPP-programma’s Babyconnect en VIPP5 soms onduidelijkheid oproept. Ook vragen instellingen zich af in hoeverre dit extra werk met zich meebrengt. Met dit document wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.