Voorkomen onnodig zittenblijven

Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. Maar zittenblijven is niet voor alle leerlingen de meest wenselijke optie. Daarom is er sinds 2015 jaarlijks € 9 miljoen subsidie beschikbaar voor scholen om lente- en zomerschoolprogramma’s te organiseren. Deze helpen om onnodig zittenblijven te voorkomen. 

De subsidieregeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs heeft een vervolg gekregen. Deze nieuwe regeling, Voorkomen onnodig zittenblijven, heeft als doel om het voorkomen van onnodig zittenblijven in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen structureel te verankeren.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er geen zomerschool of ander programma wordt ingericht.

Resultaten aanvraagronde 1 en 2

De resultaten van de eerste en tweede aanvraagronde vindt u in de infographic (download als pdf).

Hoogte subsidie

In 2023 is €5.250.000 subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen

De volgende aanvraagperiode loopt van 8 maart tot 1 mei 2023.

Meldingsplicht

U moet zo snel mogelijk melden als activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen niet (geheel) kunnen worden uitgevoerd. Of als het aantal deelnemers aan een zomerschool of ander programma lager is dan 85% van het opgegeven aantal. Stuur dan een e-mail aan voz@minvws.nl.

Verantwoording

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES. Als er om wordt gevraagd moet u aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling (artikel VI). Lees ook de veelgestelde vragen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.