Voorlopers onderwijsregio’s

De vorming van onderwijsregio’s is een belangrijk onderdeel van de strategie om het lerarentekort aan te pakken. Onderwijsregio’s hebben als doel om te zorgen dat er voldoende leraren en schoolleiders zijn, die met plezier in het onderwijs werken, goed opgeleid zijn en hun vak bijhouden. In het werkplan Samen voor het beste onderwijs is afgesproken om bij het vormen van onderwijsregio’s uit te gaan van een lerende aanpak. Onderdeel hiervan is de vorming van voorlopers onderwijsregio’s.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

In de eerste helft van 2023 zijn de eerste 27 voorlopers onderwijsregio’s gestart. Zij kijken hoe de onderwijsregio’s vormgegeven kunnen worden om de taken werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel vanaf 2024 uit te voeren. Dit doen ze samen met de Realisatie Eenheid, die de voorlopers aanjaagt, de lerende aanpak faciliteert en de resultaten monitort van de vorming van onderwijsregio’s.

Doel subsidie

De voorlopers van de onderwijsregio’s konden subsidie aanvragen voor de aanstelling van een projectleider en voor activiteiten die samenhangen met de lerende aanpak onderwijsregio’s, zoals ontwikkel- en kennisdelingssessies en het versterken van de verbindingen tussen RAP en SO&P.

Hoogte subsidie en budget

Per voorloper bedraagt de subsidie €100.000. Dit wordt in één keer uitbetaald.

Voor deze regeling is in totaal een budget van €2,7 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

  1. De penvoerder van de voorloper onderwijsregio vraagt de subsidie aan. Elke penvoerder heeft hiervoor van DUS-I een aanvraagformulier ontvangen.
  2. Alle partijen die deelnemen aan de regio ondertekenen het aanvraagformulier. Daarmee verklaren zij dat:
    1. Zij zich gezamenlijk inzetten als voorloper onderwijsregio.
    2. Zij de penvoerder gemachtigd hebben om de subsidie aan te vragen en dat de penvoerder hen mag vertegenwoordigen.
    3. Zij op verzoek alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording van de subsidie aan de penvoerder geven.
  3. De penvoerder heeft een brief van de minister ontvangen waarin staat dat de regio is aangemerkt als voorloper onderwijsregio.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Subsidie verantwoorden

Wordt uw aanvraag toegekend? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.