De subsidie is bedoeld voor het professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen.

Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

De aanvraagperiode liep tot 3 september 2017. Er kan geen nieuwe subsidie meer worden aangevraagd.

Hoogte van subsidie

Er is een budget van € 5.816.000,- beschikbaar voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. Er zijn 10 bevoegde gezagen in het primair onderwijs en 10 bevoegde gezagen in het voortgezet onderwijs geselecteerd. De subsidie is maximaal € 290.800,- per bevoegd gezag voor twee schooljaren.

Verantwoorden

De verantwoording gaat volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1. Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan alle verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de subsidie, bijvoorbeeld als activiteiten niet (geheel) worden uitgevoerd, dan kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

De laatste betaling vond in januari 2019 plaats. Dat betekent dat de verantwoording uiterlijk 1 juli 2020 moet worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het Besluit vaststelling beleidskader vrij roosteren leraren 2017-2019.

Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.