De subsidie is bedoeld voor het professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen.

Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

De aanvraagperiode liep tot 3 september 2017. Er kan geen nieuwe subisidie meer worden aangevraagd.

Voor welke scholen is de subsidie?

De subsidie is voor scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met een bepaald percentage achterstandsleerlingen:

  • In het primair onderwijs zijn dit vestigingen met minimaal 30% tot maximaal 50% “gewichten-leerlingen” op 1 oktober 2016.
  • In het voortgezet onderwijs gaat het om leerlingen uit een armoedeprobleem cumulatiegebied (apc-gebied). Het zijn vestigingen die voor Leerplusbekostiging 2016 in aanmerking kwamen. Er is ook een bovengrens van apc-leerlingen per vestiging van 50% voor VMBO, 70% voor HAVO en 85% en voor VWO.

Het bevoegd gezag kan ervoor kiezen om leraren van meerdere scholen deel te laten nemen aan de activiteiten. In dat geval moet ten minste één van de scholen voldoen aan deze voorwaarde.

Hoogte van subsidie

Er is een budget van € 5.816.000,- beschikbaar voor de schooljaren 2017-’18 en 2018-’19. Er zijn 10 bevoegde gezagen in het primair onderwijs en 10 bevoegde gezagen in het voortgezet onderwijs geselecteerd. De subsidie is maximaal € 290.800,- per bevoegd gezag voor twee schooljaren.

Verantwoorden

De verantwoording gaat volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1. Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan alle verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de subsidie, bijvoorbeeld als activiteiten niet (geheel) worden uitgevoerd, dan kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

De laatste betaling vindt in januari 2019 plaats. Dat betekent dat de verantwoording uiterlijk 1 juli 2020 moet worden ingediend.

Wet- en regelgeving

Besluit vaststelling beleidskader vrij roosteren leraren 2017-2019

Contact?

Heeft u vragen over de subisidie of over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.