Vrijroosteren leraren

De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen.

De aanvraagtermijn liep van 17 juni tot en met 15 september 2019. Aanvragen van deze subsidie is niet meer mogelijk.

Verlenging startdatum fase II 2019-2020

De subsidieregeling is naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. De startdatum voor deelname door leraren aan coachingsactiviteiten is verruimd van het eerste kwartaal 2020 naar het einde van het derde kwartaal van 2020. De activiteiten hoeven ook niet meer doorlopend te worden uitgevoerd en u kunt toestemming krijgen om de activiteiten later af te ronden dan 1 januari 2022.

Mocht u gebruik willen maken van deze wijzigingen dan kunt u dit melden via ocwsubsidies@minvws.nl.

Meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden staan in de subsidieregeling. Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.