Aanvraagkalender - Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen waarvoor u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

50 aanvraagperiodes

Zoek een aanvraagperiodes
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. 01 februari Borstprothesen transvrouwen

  Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 2. 01 september Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

  Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 3. 18 oktober Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht

  Sinds 1985 is het volgens de wet voor transgender en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 4. 16 oktober Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

  Er is een tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs (po). Een goede schoolleider is belangrijk voor een goed ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 5. 01 januari Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

  De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 6. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 7. 30 mei Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs. Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 8. 04 juli Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs 2023-2025

  (Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 9. 15 augustus Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

  Deze subsidieregeling is bedoeld om bij te dragen aan goed onderwijs en goede ondersteuning van jeugdigen die buiten hun eigen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 10. 15 augustus Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

  Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair of het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag