Aanvraagkalender - Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen die u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

56 aanvraagperiodes

Zoek een aanvraagperiodes
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. 01 februari Borstprothesen transvrouwen

  Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders die negatieve gevoelens ('genderdysforie') ervaren omdat ze als man geboren zijn en in ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 2. 01 september Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

  Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 3. 01 augustus Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027

  Via de regeling Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027 kunt u een projectsubsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 4. 16 oktober Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

  Er is een tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs (po). Een goede schoolleider is belangrijk voor een goed ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 5. 01 januari Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

  De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Zij kunnen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 6. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 7. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs. Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 8. 04 april Topsportevenementen 2024-2028

  Er is subsidie beschikbaar voor het organiseren van niet-jaarlijkse terugkerende internationale topsportevenementen in Nederland.

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 9. 01 mei Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente

  Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 10. 13 mei Biotech Booster

  De regeling Biotech Booster heeft als doel om nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van biotechnologie beter tot nut ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag