Aanvraagkalender - Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen waarvoor u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

33 aanvraagperiodes

Zoek een aanvraagperiodes
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. 01 februari Borstprothesen transvrouwen

  Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 2. 01 september Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

  Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 3. 01 januari Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

  De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 4. 01 november (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

  De subsidieregeling  (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 5. 15 november Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024

  Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor de oprichting van nieuwe ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 6. 15 november Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

  Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle betrokken partijen nog ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 7. 16 november Nazorg mbo 2023-2025

  Met de subsidie Nazorg mbo 2023-2025 kunnen mbo-instellingen gediplomeerden tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 8. 20 november Veerkracht en zeggenschap

  De regeling Veerkracht en zeggenschap subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 9. 01 december Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2024

  Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 10. 01 januari Tel mee met Taal

  De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag