Aanvraagkalender - Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen waarvoor u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

28 aanvraagperiodes

Zoek een aanvraagperiodes
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. 01 februari Borstprothesen transvrouwen

  Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders die negatieve gevoelens ('genderdysforie') ervaren omdat ze als man geboren zijn en in ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 2. 01 september Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

  Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 3. 01 januari Tel mee met Taal

  De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 4. 01 januari Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

  De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Zij kunnen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 5. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 6. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs. Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 7. 01 januari Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028

  De subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028 regelt de subsidiëring van patiënten- en ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 8. 02 januari Intergenerationeel wonen

  De subsidieregeling Intergenerationeel wonen is bedoeld om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 9. 01 februari Virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS)

  Met de subsidie Virtuele internationale samenwerkingsprojecten kunnen hogescholen en universiteiten Nederlandse studenten de kans ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 10. 01 februari Maatschappelijke diensttijd – 2024

  De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag