01 februari Borstprothesen transvrouwen

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Zet in mijn agenda

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De meerderheid van de transvrouwen is, ook na genderbevestigende hormonale therapie, van oordeel dat zij te weinig borstweefsel heeft voor een voldoende vrouwelijk profiel. Zij kunnen dit ervaren als een ernstige belemmering bij hun transitie.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Borstprothesen transvrouwen.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.