Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De meerderheid van de transvrouwen is, ook na genderbevestigende hormonale therapie, van oordeel dat zij te weinig borstweefsel heeft voor een voldoende vrouwelijk profiel. Zij kunnen dit ervaren als een ernstige belemmering bij hun transitie.

Borstprothesen kunnen deze belemmering verminderen. Deze subsidieregeling draagt bij in de kosten voor het eenmalig operatief plaatsen van borstprothesen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de risico’s van borstprothesen en van het ondergaan van de (gevolgen van de) operatie mee te wegen bij uw besluit. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren door uw (cosmetisch) arts over de voor- en nadelen van siliconen borstimplantaten. Lees voor meer informatie ook:

Aanvraagcriteria

  • Transvrouwen van 18 jaar of ouder kunnen subsidie aanvragen wanneer zij de overtuigende wens hebben om een borstvergrotende operatie te ondergaan.
  • Aanvragers moeten langer dan vier maanden in Nederland wonen en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (het bevolkingsregister bij de gemeente).
  • Aanvragers moeten aantonen dat zij in het kader van hun transitie minimaal een jaar genderbevestigende hormonen hebben gebruikt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook transvrouwen die om medische redenen geen hormoontherapie kunnen volgen of om medische redenen zijn gestopt met de hormoontherapie kunnen subsidie aanvragen.
  • Transvrouwen die al een borstvergroting hebben laten uitvoeren, komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
  • Transvrouwen die aanspraak kunnen maken op vergoeding van de operatie via de zorgverzekering kunnen geen aanspraak maken op de subsidie. Die vergoeding is er wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is (agenesie of aplasie). Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi) en er minder dan 1 cm klierweefsel is, wat met een echo is aangetoond.

Hoogte subsidie

De subsidie is € 3.830 en kan maar 1 keer worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

Bij uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • Een verklaring van uw behandelend arts. Dit kan uw huisarts zijn of een medisch specialist.
  • Een scan of foto van het uittreksel uit het bevolkingsregister.
  • Een scan of foto van een recent bankafschrift of bankpasje. Een screenshot uit internetbankieren is ook toegestaan.

Online aanvraagformulier

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.