Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders die negatieve gevoelens ('genderdysforie') ervaren omdat ze als man geboren zijn en in transitie zijn om als vrouw te leven. De meerderheid van de transvrouwen vindt, ook na behandeling (de zogeheten genderbevestigende hormonale therapie), dat zij te weinig borstweefsel heeft voor een vrouwelijk profiel. Dit kan een grote hindernis zijn bij de transitie.

Borstprothesen kunnen deze hinder verminderen. Deze subsidieregeling draagt eenmalig bij in de kosten voor het operatief plaatsen van de prothesen.

NB: deze subsidie kan alleen worden aangevraagd voor het operatief plaatsen van borstprothesen, dus niet voor andere (operatieve) ingrepen ten behoeve van een borstvergroting.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te denken over de risico’s van borstprothesen bij het nemen van uw besluit. Denk hierbij onder meer aan de operatie zelf en de gevolgen ervan. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren door uw (cosmetisch) arts over de voor- en nadelen van siliconen borstimplantaten. Lees voor meer informatie ook:

Mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing

Nadat de aanvraag is ingediend en de subsidie is toegewezen, moet binnen een jaar de operatie zijn uitgevoerd. Het advies is om deze in te plannen op het moment dat de subsidie aan u is toegekend. Als de operatie door omstandigheden niet binnen een jaar kan worden uitgevoerd, dan kunt u een aanvraag tot ontheffing van deze termijn indienen. Neem daarvoor telefonisch contact op met DUS-I. Hou het kenmerk van uw aanvraag bij de hand.

Aanvraagcriteria

  • Transvrouwen van 18 jaar of ouder kunnen subsidie aanvragen wanneer zij de overtuigende wens hebben om een borstvergrotende operatie te ondergaan.
  • Aanvragers moeten langer dan vier maanden in Nederland wonen en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (het bevolkingsregister bij de gemeente).
  • Aanvragers moeten aantonen dat zij in het kader van hun transitie minimaal een jaar genderbevestigende hormonen hebben gebruikt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook transvrouwen die om medische redenen geen hormoontherapie kunnen volgen of om medische redenen zijn gestopt met de hormoontherapie kunnen subsidie aanvragen.
  • Transvrouwen die al een borstvergroting hebben laten uitvoeren, komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
  • Transvrouwen die aanspraak kunnen maken op vergoeding van de operatie via de zorgverzekering kunnen geen aanspraak maken op de subsidie. Die vergoeding is er wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is ('agenesie' of 'aplasie'). Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is ('inframammairplooi') en er minder dan 1 centimeter klierweefsel is. Dit wordt met een echo aangetoond.

Hoogte subsidie

De subsidie is € 3.830 en kan maar 1 keer worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

Bij uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • Een verklaring van uw behandelend arts (maximaal 2 maanden oud). Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn die de hormonen voorschrijft en de behandeling begeleidt.
  • Een scan of foto van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit document bevat uw naam, geboortedatum en adres. Het uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.
  • Een scan of foto van een recent bankafschrift of bankpasje. Een screenshot uit internetbankieren is ook toegestaan.

Online aanvraagformulier

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.