Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders die negatieve gevoelens ('genderdysforie') ervaren omdat ze als man geboren zijn en in transitie zijn om als vrouw te leven. De meeste transvrouwen vinden, ook na behandeling (de zogeheten genderbevestigende hormonale therapie), dat zij te weinig borstweefsel hebben voor een vrouwelijk profiel. Dit kan een grote hindernis zijn bij de transitie. Een borstvergroting kan deze hinder verminderen.

De subsidieregeling is verlengd tot 1 februari 2028.
Sinds 1 februari 2019 is het mogelijk om op basis van deze regeling subsidie aan te vragen voor het operatief plaatsen van borstprothesen. Deze subsidieregeling is met ingang van 1 september 2021 op een aantal onderdelen aangepast.

Naast de bestaande optie om subsidie aan te vragen voor een borstconstructie (borstvergroting) met gebruikmaking van prothesen, is het voor transvrouwen sinds 1 september 2021 ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor een andere behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie. De behandeling moet echter wel voldoen aan de huidige stand van de wetenschap en de praktijk.

De subsidie kan niet worden aangevraagd voor een borst(re)constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van AFT (autologe vettransplantatie, ook wel ‘lipofilling’ genoemd). Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat de AFT-behandeling alleen voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij vrouwen waarbij sprake is geweest van een borstamputatie (vanwege borstkanker of preventief). Dat geldt niet voor vrouwen met een andere reden voor borst(re)constructie.

U wordt geadviseerd om, voor u een aanvraag voor deze subsidie indient, met uw arts te bespreken wat voor u de meest passende behandeling is. Laat u goed informeren door uw (cosmetisch) arts over de voor- en nadelen van de verschillende behandelmethodes, de risico’s van de operatie en de gevolgen ervan. Lees voor meer informatie ook:

Bij het aanvragen van de subsidie is er, naast de medische verklaring over het behandeltraject dat u tot nu toe heeft gevolgd, sinds 1 september 2021 ook een andere medische verklaring vereist. In deze verklaring geeft een BIG-geregistreerde arts aan welk type behandeling (operatie) uitgevoerd zal worden. Meer informatie over de vereiste documenten vindt u onderaan deze pagina.

Ontheffing aanvragen

De operatie moet binnen een jaar na de aanvraag van de subsidie zijn uitgevoerd. Het advies is om deze in te plannen op het moment dat de subsidie aan u is toegekend.

Kan de borstconstructie door omstandigheden niet binnen een jaar worden uitgevoerd? Dan kunt u een ontheffing van deze termijn aanvragen. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op via 070 3405566. Hou het kenmerk van uw aanvraag bij de hand.

Aanvraagcriteria

 • Transvrouwen van 18 jaar of ouder kunnen subsidie aanvragen wanneer zij de overtuigende wens hebben om een borstvergrotende operatie te ondergaan.
 • Aanvragers moeten langer dan vier maanden in Nederland wonen en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (het bevolkingsregister bij de gemeente).
 • Aanvragers moeten een verklaring van een BIG-geregistreerde arts overleggen over het behandeltraject dat zij tot dan toe hebben gevolgd. Met deze verklaring moeten zij aantonen dat zij zijn gediagnosticeerd met genderdysforie en dat zij in het kader van hun transitie minimaal een jaar genderbevestigende hormonen hebben gebruikt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook transvrouwen die om medische redenen geen hormoontherapie kunnen volgen of om medische redenen zijn gestopt met de hormoontherapie kunnen subsidie aanvragen. Transvrouwen die al een borstvergroting hebben laten uitvoeren met behulp van deze regeling, komen niet nogmaals in aanmerking voor deze subsidie.
 • Ook moeten aanvragers een verklaring van een BIG-geregistreerde arts overleggen, waarin deze arts aangeeft welk type behandeling (operatie) uitgevoerd zal worden. Er wordt alleen subsidie verstrekt als het gaat om een behandeling die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk (‘bewezen effectief’ is).
 • Een transvrouw kan maximaal één keer subsidie ontvangen.
 • Transvrouwen die aanspraak kunnen maken op vergoeding van de operatie via de zorgverzekering kunnen geen aanspraak maken op de subsidie. Die vergoeding is er wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is ('agenesie' of 'aplasie'). Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is ('inframammairplooi') en er minder dan 1 centimeter klierweefsel is. Dit wordt met een echo aangetoond.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de behandeling die zal worden uitgevoerd. De aanvrager moet een verklaring van een BIG-geregistreerde arts overleggen, waarin deze arts aangeeft welk type behandeling (operatie) uitgevoerd zal worden. Er wordt alleen subsidie verstrekt als het gaat om een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie bij een transvrouw en die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk (‘bewezen effectief’ is). Daarnaast moet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie worden voldaan.

De subsidie bedraagt:

 • €3.830, als de behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie plaatsvindt door middel van het operatief plaatsen van borstprothesen.
 • €13.720, als de behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie plaatsvindt op een andere wijze dan door middel van het operatief plaatsen van borstprothesen. 

Subsidie aanvragen

Bij uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • Een medische verklaring van uw behandelend arts (maximaal 2 maanden oud). Deze verklaring moet worden afgegeven door een BIG-geregistreerde arts. Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn die de hormonen voorschrijft en de behandeling begeleidt. Hierin verklaart de arts dat u:
  • Bent gediagnosticeerd met genderdysforie.
  • Minimaal 1 jaar hormoonbehandeling heeft ondergaan, of om medische redenen de hormoonbehandeling heeft moeten afbreken, of om medische redenen niet in aanmerking komt voor de hormoonbehandeling.
 • Een medische verklaring van een BIG-geregistreerde arts waarin deze verklaart welk type behandeling (operatie) zal worden uitgevoerd.
 • Een scan of foto van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit document bevat uw naam, geboortedatum en adres. Het uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.
 • Een scan of foto van een recent bankafschrift of bankpasje. Een screenshot uit internetbankieren is ook toegestaan. Let op: de tenaamstelling en IBAN moeten volledig leesbaar zijn.

Uiterlijk 13 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend ontvangt u hierop een besluit.

Controle

Wij doen een proef waarbij we controleren of de borstoperatie is uitgevoerd. Dit doen we bij iedereen die via deze regeling subsidie ontvangt. Zo controleren we of de ontvangen subsidie is gebruikt waarvoor deze is bedoeld.

Bij de controle vragen we u de factuur van de borstoperatie naar ons te sturen. Het kan gebeuren dat we vragen hebben over de factuur. Als dat zo is kunnen we u vragen aanvullende documenten te sturen, zoals een bankafschrift of een verklaring van de kliniek.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Na uw aanvraag kunnen zich verschillende situaties voordoen die u zo snel mogelijk aan ons moet melden:

 • De behandeling gaat niet door. In dit geval moet u de ontvangen subsidie terugbetalen.
 • De behandeling wordt uitgesteld. Vindt de behandeling niet binnen 1 jaar plaats? Dan kunt u een ontheffing van deze termijn aanvragen. Doet u dit niet? Dan moet u de ontvangen subsidie terugbetalen. Wel kunt u daarna een nieuwe aanvraag doen.
 • Er verandert iets aan uw situatie wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie. In dit geval kan de subsidie lager of hoger uitvallen. Ook in dit geval moet u dit aan ons melden, zodat we samen kunnen kijken naar uw situatie.

Op tijd melden is belangrijk en kan onverwachte kosten of een betalingsregeling in de toekomst voorkomen.

Vermeld in de melding uw zaaknummer (BTV-XXXXXX) en leg duidelijk uit wat er is veranderd aan uw situatie. Heeft u documenten die relevant zijn voor uw melding? Stuur deze dan mee.

Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact met ons op via 070 3405566 of via het contactformulier.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieregeling en de meest recente wijziging.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Let op: stuur nooit documenten met medische gegevens of persoonsgegevens per e-mail. Deze documenten kunt u meesturen bij uw online aanvraag.