Verklaring over het behandeltraject Borstprothesen transvrouwen

Gebruik deze verklaring van uw behandelend arts bij uw aanvraag Borstprothesen transvrouwen. Laat de verklaring invullen en ondertekenen, en stuur een scan of foto mee bij uw aanvraag. De verklaring mag op het moment van indienen niet ouder zijn dan 2 maanden.