Aanvraagkalender - Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen die u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

37 aanvraagperiodes

Zoek een aanvraagperiodes
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. 01 februari Borstprothesen transvrouwen

  Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders die negatieve gevoelens ('genderdysforie') ervaren omdat ze als man geboren zijn en in ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 2. 01 september Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

  Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 3. 01 augustus Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027

  Via de regeling Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027 kunt u een projectsubsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 4. 01 januari Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

  De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Zij kunnen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 5. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 6. 01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

  Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs. Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 7. 02 januari Intergenerationeel wonen

  De subsidieregeling Intergenerationeel wonen is bedoeld om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 8. 01 februari Maatschappelijke diensttijd – 2024

  De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 9. 15 maart Nazorg mbo 2022-2025

  Met de subsidie Nazorg mbo 2022-2025 kunnen mbo-instellingen gediplomeerden tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag

 10. 25 maart Praktijkgericht vak gemengde en theoretische leerweg

  Onderwijsinstellingen met de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo kunnen subsidie aanvragen om gl- ...

  Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

  Subsidieaanvraag