DUS-I vraagt aandacht voor knelpunten in dienstverlening

Maandag 3 juni 2024 is de derde Stand van de Uitvoering van DUS-I aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin laten we de belangrijkste knelpunten zien die we ervaren in onze dienstverlening aan instellingen, gemeenten en burgers.

We vinden het belangrijk om de praktijkervaringen van instellingen en burgers te delen. Onze klanten raken soms het overzicht kwijt, raken gefrustreerd en ervaren extra druk bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Deze knelpunten vragen gezamenlijke actie en blijvende aandacht van onszelf, onze opdrachtgevers en andere publieke dienstverleners.

Deze video duurt 1 minuut en 30 seconden

Beeldtekst: Logo Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeldtekst: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Muziek speelt

DUS-I is verantwoordelijk voor meer dan honderd subsidieregelingen. Subsidies voor onderwijsinstellingen, zorginstanties, sportorganisaties, gemeenten en (steeds vaker) burgers. We proberen dat zo goed en soepel mogelijk te doen.

Beeldtekst: DUS-I

Maar het subsidielandschap groeit. Door ambitieuze beleidsagenda's volgen regelingen elkaar in hoog tempo op. Onze aanvragers worstelen hiermee. Schooldirecteuren hebben bijna een dagtaak aan het aanvragen, administreren, monitoren en verantwoorden van subsidies. Gemeenten raken het overzicht kwijt in de hoeveelheid specifieke uitkeringen. Niet alleen de hoeveelheid documenten zorgt voor druk. Ook alle afstemming daaromheen. Dat moet beter. We moeten samenwerken aan eenvoudige en toegankelijke subsidieregelingen, in goede samenhang met elkaar. Een goede regeling start bij de leefwereld van de ontvanger. En voor een goede uitvoering is voldoende voorbereidingstijd en capaciteit nodig zodat we de standaard en kwaliteit kunnen bieden die van ons verwacht wordt. Bijvoorbeeld door het automatisch voorinvullen van al bekende gegevens bij de overheid, eenvoudige en duidelijke procedures en de zekerheid dat persoonlijk contact altijd mogelijk is.

Beeld: de Ridderzaal, ministerie van OCW, ministerie van VWS en DUS-I

Zo werken we samen aan betere publieke dienstverlening en voorkomen we dat we instellingen en burgers overvragen. Meer weten? Ga naar DUS-I.nl

Beeldtekst: Logo Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeldtekst: Stand van de Uitvoering www.DUS-I.nl
Muziek stopt

Lees meer in de Stand van DUS-I

In de Stand van de Uitvoering beschrijven de we de knelpunten aan de hand van 4 thema’s:

  • Complexiteit en lastendruk
  • Politieke (tijds)druk
  • Gegevensuitwisseling
  • Organisatorische duurzaamheid

In de actieagenda geven we aan welke stappen we zelf zetten en wat we van politici en beleidsmakers vragen. Want het versterken van de publieke dienstverlening is een gezamenlijke opgave. Lees onze Stand van de Uitvoering.