De-minimisverklaring

Bij de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland mag de rechtspersoon niet meer dan € 200.000 in totaal aan overheidssubsidie ontvangen in een aaneengesloten periode van drie kalenderjaren.

Met het ondertekenen van een de-minimisverklaring verklaart het bestuur van een rechtspersoon dat dit het geval is.