Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Deze subsidie is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Scholing en educatie, culturele activiteiten en de museale functie staan hierbij centraal.

Regeling met 2 jaar verlengd

De regeling wordt met 2 jaar verlengd. Ook in 2023 en in 2024 is €1 miljoen per jaar beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de collectieve erkenning. De verdere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Voorbeelden van projecten zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of maken van een dansvoorstelling.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als rechtspersoon:

 • zonder winstoogmerk;
 • die staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel; en
 • die niet meer dan €200.000 aan overheidssteun (de-minimissteun) heeft ontvangen tijdens een periode van drie kalenderjaren. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.

Belangrijke voorwaarden

 1. Uw project moet gericht zijn op erkenning van Indisch en Moluks Nederland.
  • Met Indisch en Moluks Nederland wordt iedereen bedoeld met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of waarvan de voorouder(s) door oorlogsgeweld en na-oorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.
  • Het gaat om erkenning voor wat de Indische en Molukse gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië heeft meegemaakt en vervolgens bij aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan.
 2. Activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof komen niet in aanmerking.
  Wel in aanmerking komen projecten die (deels) plaatsvinden in de Sophiahof en waarbij het beheer van de Sophiahof huur vraagt voor de exploitatie van het pand.
 3. Er geldt een maximum van één aanvraag per projectperiode.
  U kunt maximaal één aanvraag per keer indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 4. Uw project mag maximaal drie jaar duren.
  Het maximumbedrag voor deze drie jaar is €60.000. Dit totaalbedrag moet u in één keer aanvragen in het kalenderjaar dat u start.
 5. Activiteiten starten na de aanvraagdatum.
  U mag pas beginnen met de activiteiten na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2023 kan uw project dus niet starten vóór 15 januari 2023.

Hoogte subsidie en budget

Het minimale subsidiebedrag is €5.000 en u kunt maximaal €20.000 per jaar aanvragen.

Het budget voor deze subsidie is €1 miljoen, zowel in 2023 als in 2024. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over 2 categorieën:

 1. Voor projecten van €5.000 tot €30.000: maximaal €250.000 per jaar.
 2. Voor projecten van €30.000 tot en met €60.000: maximaal €750.000 per jaar.

Subsidie aanvragen

Voor het jaar 2023 kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Van 15 januari tot en met 14 februari 2024 kunt u subsidie aanvragen voor het jaar 2024.

Hoelang duurt het?

Na 14 februari 2024 vindt er een loting plaats om te bepalen wie voor subsidie in aanmerking komt. Een notaris voert de loting uit per categorie (projecten tot €30.000 en projecten vanaf €30.000). Een besluit over uw subsidieaanvraag ontvangt u uiterlijk op medio mei 2024.

Bent u ingeloot, maar is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor duurt de afhandeling van uw subsidieaanvraag langer en ontvangt u het besluit later.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Hoe en wanneer u deze subsidie precies verantwoordt, hangt af van de einddatum van uw project en de hoogte van uw subsidie. Hierover vindt u meer informatie in het subsidiebesluit.

Meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.