Kostenoverzicht BOSA vaststelling 2020

Gebruik dit kostenoverzicht bij de verantwoording van uw subsidie Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020 voor artikel 11 en 12.

Zie ook de toelichting op het kostenoverzicht.