Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
  • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Wijziging opgenomen in Belastingplan 2019

Het kabinet heeft de verruiming van de btw-sportvrijstelling opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. Het voorstel tot verruiming van de BTW-sportvrijstelling is op 5 november in de Kamer besproken. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Aanvraagcriteria

  • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
  • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
  • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke Uitkering Sport.
  • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Welke maatregelen dit zijn leest u in de bijlage.

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Tot 7 december 2018 17:00 uur is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS) bij RVO.

Vanaf 2 januari 2019 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. 35% van kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie worden vergoed (bijlage).

Subsidie aanvragen

Het online aanvraagformulier voor de subsidieregeling voor amateursportorganisaties vindt u op deze pagina vanaf 2 januari 2019. Gemeenten kunnen de Specifieke Uitkering Sport sinds 15 oktober 2018 aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Door de omvang van de regelingen is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk te antwoorden. In plaats daarvan plaatst DUS-I een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Als uw vraag ook voor anderen interessant kan zijn, voegen we deze toe aan het overzicht.
Mail uw vraag naar bosa@minvws.nl.

Heeft u een specifieke vraag over uw vereniging of sportclub, dan adviseren we u contact op te nemen met ons telefoonteam. Dit kan vanaf eind 2018.