Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) 2024

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Aanvragen in 2024 kan tot en met 31 juli

Let op! In 2024 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 juli. Het aanvraagformulier sluit op 1 augustus 2024 en gaat weer open op 1 januari 2025.

Budget

Het budget voor 2024 wordt verhoogd van €79 miljoen naar €111,5 miljoen. Dit gebeurt door €22,5 miljoen van het budget van latere jaren naar 2024 te verschuiven, en door een overheveling van €10 miljoen vanuit de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.

Ook met deze verhoging kunnen niet alle aanvragen in 2024 worden toegekend. Daarom volgt binnenkort een wijzigingsregeling waardoor u vanaf 1 augustus 2024 geen subsidie meer kunt aanvragen. Op 1 januari 2025 gaat het aanvraagformulier weer open.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Verdeling van het budget

Wij verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen worden niet altijd volledig toegekend en uitbetaald. Het budget voor 2024 wordt niet alleen gebruikt voor subsidieaanvragen die in 2024 zijn ingediend, maar ook voor betalingen van aanvragen uit 2023 en voor de betalingen van de resterende 20% van toegekende subsidieaanvragen uit voorgaande jaren.

Voor wie

Alleen stichtingen of verenigingen die kwalificeren als amateursportorganisatie kunnen deze subsidie aanvragen. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren:

 • Biedt de organisatie zelf amateursport aan? Dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).
 • Biedt de organisatie een sportaccommodatie aan? Dan moet ten minste één van de gebruikers van de accommodatie aangesloten zijn bij het NOC*NSF of POS. Daarnaast moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien of de locatie van de accommodatie de enkelbestemming sport heeft. Heeft de locatie niet de enkelbestemming sport? Dan moet de accommodatie voor minimaal 50% van de oppervlakte in vierkante meters en voor minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. U kunt dit onderbouwen met behulp van dit formulier.

Een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) is geen vereniging of stichting, en komt dus niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

In dit overzicht ziet u welke kosten in aanmerking komen voor deze subsidie en welke niet. Kort samengevat kunt u voor de volgende kosten subsidie aanvragen:

 • Kosten voor bouw en onderhoud en voor aanschaf sportmaterialen: Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen. Deze kosten (inclusief btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.
 • Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie: Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie (dus 40% in totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u op de pagina Aanvullende subsidie BOSA 2024.

Let op! Heeft u recht op btw-aftrek voor de opgevoerde kosten? Dan kunt u voor deze kosten geen subsidie aanvragen.

Aanvraag achteraf óf vooraf

U kunt subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van €2.500. Per kalenderjaar geldt een maximum van €2,5 miljoen subsidie per aanvrager. U kunt dus in één jaar meerdere keren subsidie aanvragen, zolang u niet meer dan €2,5 miljoen per kalenderjaar aanvraagt.

U kunt deze subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten óf achteraf wanneer de activiteiten zijn afgerond en betaald. Het is niet mogelijk om een aanvraag vooraf met een aanvraag achteraf te combineren. U kunt wel in één kalenderjaar meerdere keren subsidie aanvragen.

 • Bij een aanvraag achteraf (artikel 10 en 11) moeten de activiteiten al gerealiseerd zijn en moet de factuurdatum niet ouder zijn dan 12 maanden op het moment van aanvragen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw aanvraag direct vastgesteld en ontvangt u de subsidie.
 • Bij een aanvraag vooraf (artikel 12 en 13) moeten de activiteiten binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u 80% van het subsidiebedrag als voorschot. Na realisatie van uw project wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.
Aanvraag achteraf Aanvraag vooraf
Artikel in de regeling Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13
Hoogte subsidie €2.500 - €25.000 €25.000 - €125.000 €25.000 - €125.000 Vanaf €125.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 20% subsidie €12.500 €125.000 €125.000 €625.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 40% subsidie €6.250 €62.500 €62.500 €312.500

Bekijk ook het overzicht op hoofdlijnen van de BOSA-regeling 2024.

Subsidie aanvragen

Let op! In 2024 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 juli. Daarna kunt u weer subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2025.

Op de pagina Hulp bij uw aanvraag voor BOSA 2024 vindt u informatie die u kan helpen uw aanvraag voor te bereiden.

Bij uw aanvraag heeft u de volgende informatie nodig:

Geef het kostenoverzicht als documentnaam de naam van de betreffende factuur of offerte. Zo is te herleiden welke kosten bij welke factuur of offerte horen.

 • Digitale kopieën van de kosten waar u subsidie voor aanvraagt:
  • Bij aanvraag achteraf: digitale kopieën van facturen en betaalbewijzen.
   Op kassabonnen staat meestal niet de tenaamstelling van uw organisatie. In dat geval kunt u bij de leverancier een btw-bon laten maken, waarbij de tenaamstelling wordt aangepast. Zijn de kassabonnen betaald door een vrijwilliger? Dan kunt u een eigen declaratieformulier meesturen. De kosten op het declaratieformulier moeten te herleiden zijn naar de winkelbonnen. Behalve het declaratieformulier stuurt u dan ook een betaalbewijs van de stichting of vereniging aan de vrijwilliger mee.
  • Bij aanvraag vooraf: digitale kopieën van offertes.

 • Het bondsnummer van NOC*NSF of het registratienummer van het POS.

 • Contactgegevens van de organisatie die subsidie aanvraagt.
  Vraagt u de subsidie aan als intermediair? Vul dan uw eigen gegevens in bij de contactpersoon. Vink ook aan dat de tekenbevoegdheid niet blijkt uit de KvK-registratie. U kunt dan het ondertekende machtingsformulier uploaden.
 • Gegevens van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en van de tekenbevoegde(n).
 • Een scan van een bankafschrift:
  • die niet ouder is dan 3 maanden,
  • waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn (voorbeeld).
 • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Hoelang duurt het?

 • Voor aanvragen achteraf geldt een maximale behandeltijd van 22 weken. Deze aanvragen worden na de behandeling direct vastgesteld.
 • Voor aanvragen vooraf geldt een maximale behandeltijd van 22 weken. De subsidie wordt vastgesteld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Voor de vaststelling van de subsidie ontvangt u een uitnodiging van DUS-I. De maximale behandeltijd voor de vaststelling is 22 weken.
 • Als u aanvullende subsidie aanvraagt, geldt altijd een maximale behandeltijd van 22 weken. Het maakt hierbij niet uit of de aanvraag vooraf of achteraf is en ook niet wat het aangevraagde subsidiebedrag is. De subsidie wordt vastgesteld volgens het geldende artikel.

Na ontvangst subsidie

Meldingsplicht bij wijzigingen

Heeft u voorafgaand aan de activiteiten subsidie aangevraagd? En zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de kosten of (project)periode? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de projectperiode. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Let op! Als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Vaststelling subsidie

Na afloop van de projectperiode stellen wij uw subsidie definitief vast. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%. Om uw subsidie vast te kunnen stellen, moet u de ontvangen subsidie verantwoorden. In de tabel staat welke documenten u naar ons moet sturen om uw subsidie te verantwoorden.

Documenten die u naar ons moet sturen om uw subsidie te verantwoorden
Aanvragen van €25.000 tot €125.000 Aanvragen vanaf €125.000
Aanvragen 2020
 • Alle facturen
 • Alleen betaalbewijzen voor bedragen vanaf €1.000
 • Een controleverklaring van een accountant
Aanvragen 2021
 • Alle facturen
 • Op verzoek betaalbewijzen voor bedragen vanaf €1.000
 • Een werkelijke kostenverklaring (WKV)
 • Een controleverklaring van een accountant
Aanvragen 2022, 2023 en 2024
 • Alle facturen
 • Op verzoek betaalbewijzen voor bedragen vanaf €1.000
 • Een werkelijke kostenverklaring (WKV)
 • Een controleverklaring van een accountant

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de BOSA Alert. U ontvangt van ons een e-mail als er nieuwe informatie op deze website staat.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.