Wijzigingsformulier Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Gebruik dit formulier om wijzigingen in uw subsidieaanvraag door te geven. Stuur het formulier als bijlage mee bij het contactformulier.

Wij nemen wijzigingen alleen in behandeling als deze voor het einde van de projectperiode zijn doorgegeven.