Verklaring van opdracht - PGO

Als u backoffice taken uitbesteedt, dan kunt u dit document gebruiken. Stuur het ondertekende en gescande formulier mee bij uw subsidieaanvraag of -verantwoording.