Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028

De subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028 regelt de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties).

Sinds 2024 is er in totaal €50 miljoen beschikbaar voor het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Hiervan gaat €30,5 miljoen naar de subsidieregeling voor pg-organisaties (2024-2028). Wilt u meer weten over de besteding van het totaalbudget? Kijk dan naar onderstaande animatie.

Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Om de juiste keuzes te maken, moeten we luisteren naar degenen die de zorg ontvangen. Om de positie van cliënten en patiënten te versterken, hebben we € 50 miljoen vrijgemaakt, verdeeld over vijf doelen:

  1. Nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Hiermee krijgen zij de ruimte om hun kerntaken goed uit te voeren.
  2. Vervolg projectsubsidie VoorElkaar.
  3. Extra ondersteuning door PGOsupport.
  4. Voor elke regio meer inspraak voor burgers en patiënten.
  5. Extra bewustwording over beperkte gezondheidsvaardigheden van patiënten.

We richten ons hier op de regeling voor PG-organisaties. Die heeft 4 stromen:

Subsidiestroom 1: instellingssubsidie voor PG-organisaties, blijvende financiering voor organisaties die zich richten op mensen met een bepaalde aandoening of op een aandoening overstijgend thema.

Subsidiestroom 2: Projectsubsidie impact en bereik, een tijdelijke aanvullende projectsubsidie. Hiermee kunnen PG-organisaties extra menskracht inschakelen om hun maatschappelijke doelen te bereiken.

Subsidiestroom 3: Instellingssubsidie federatieve samenwerkingsverbanden. Blijvende financiering waarmee deze organisaties hun kerntaken kunnen uitvoeren.

Subsidiestroom 4: Instellingssubsidie landelijke patiëntenkoepels, blijvende financiering van de drie landelijke PG-koepels.

Jouw PG-organisatie kan dus straks vanuit stroom 1 en stroom 2 subsidie krijgen. Ben je lid van een federatief samenwerkingsverband, dan kom je soms ook nog in aanmerking voor subsidie uit stroom 3. Informatie over de aanvraagprocedure per stroom en alle aanvraagformulieren vind je op de website van de DUS-I: www.dus-i.nl/subsidies/patienten-en-gehandicaptenorganisaties-pgo

Deze regeling is bedoeld voor verenigingen of stichtingen die zich primair richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Het gaat dan om patiënten, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers. Deze organisaties beogen bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de zorggebruiker.

Deze subsidieregeling vervangt het Besluit tot vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023. Informatie over die regeling vindt u op deze pagina.

4 subsidiestromen

Via deze regeling zijn 4 subsidiestromen beschikbaar:

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.