Verklaring de-minimissteun

Stuur de getekende verklaring mee bij het aanvragen van de meerkostenvergoeding en/of continuïteitsbijdrage bij de subsidieregeling Abortusklinieken.

Wat is een de-minimisverklaring?

In een de-minimisverklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatsteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt. De Europese Commissie besloot in de de-minimisverordening dat subsidie tot een bepaalde drempel wel mag. Steun tot aan dit drempelbedrag heet de-minimissteun.