Rekenvoorbeeld egalisatiereserve subsidieregeling Abortusklinieken

Gebruik dit rekenvoorbeeld bij uw verantwoording van de subsidieregeling Abortusklinieken.

Wat is een egalisatiereserve?

Een egalisatiereserve is een reservering op uw winst voor hoge kosten die u eens in de paar jaar maakt. Denk aan de onderhoudskosten voor een bedrijfspand of schip. Zo kunt u de eenmalige kostenpiek verspreiden (en egaliseren) over verschillende jaren.