Verantwoordingsformulier topsportevenementen

Dit formulier heeft u nodig bij het verantwoorden van de subsidie Topsportevenementen 2021–2023

Stap 1: print het formulier en vul in.

Stap 2: scan of fotografeer het ingevulde formulier.

Stap 3: stuur de foto of scan mee met uw aanvraag tot vaststelling.