Formulier liquiditeitsprognose

De subsidie wordt in gelijke delen betaald. Als u in een maand een hoger bedrag wilt ontvangen, bijvoorbeeld vanwege opstartkosten, dan kunt u dit aangeven.

Licht toe waarom u wilt afwijken van de standaard betaling. Stuur dit formulier mee bij uw subsidieaanvraag.