Er is subsidie beschikbaar om meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve zorg. De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio. Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2020 kunt u tot 15 juli 2019 subsidie aanvragen.

Vrijwillige palliatieve zorg

Bekende instellingen ontvangen een aanvraagformulier. Heeft u dit op 10 juni nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nieuwe instellingen kunnen het blanco aanvraagformulier gebruiken.

Netwerken

Uiterlijk 15 juni ontvingen netwerken een brief waarin staat hoe zij subsidie kunnen aanvragen via het Subsidieportaal.

Geestelijke Verzorgers

Uiterlijk 15 juni ontvingen netwerken een brief waarin staat hoe zij subsidie kunnen aanvragen via het Subsidieportaal.

Meldingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet meteen melden als:

  • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
  • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de wijziging. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.