Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Er is subsidie beschikbaar om de inzet, opleiding en coördinatie van vrijwilligers in de palliatieve zorg te stimuleren.

Regeling palliatieve zorg

De Regeling palliatieve terminale zorg is per 1 januari 2018 aangepast. De belangrijkste wijzigingen:

  • Verhoging totaalbedrag voor het subsidiejaar 2018
    Het totaalbedrag en de maximumbedragen zijn aangepast,  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Dit heeft betrekking op de subsidie voor het verlenen van vrijwillige palliatieve zorg .
  • Wijziging indieningtermijn voor het subsidiejaar 2019
    Vanaf 2019 wordt de indieningtermijn vervroegd. Instellingen konden tot 15 juli een subsidieaanvraag indienen. Hierdoor zullen ook de subsidievaststellingen eerder in het jaar voorafgaand aan de subsidie plaatsvinden. Instellingen hebben zo eerder zekerheid over de hoogte van de subsidie.

Meldingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet meteen melden als:

  • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
  • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling. Voor vragen over de subsidie kunt u contact met ons opnemen.