Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

De regeling is bedoeld om meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve zorg. De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices. Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio. Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2021 kunt u van 1 juni tot 15 juli 2020 subsidie aanvragen voor de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Rond 31 mei ontvingen bij DUS-I bekende organisaties een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. U kunt dus geen papieren formulier meer gebruiken. Bent u nog niet bij ons bekend of heeft u geen e-mail ontvangen? Stuur dat een e-mail naar PTZ@minvws.nl.

Coördinatie netwerken en inzet van geestelijke verzorgers

Rond 31 mei ontvingen bekende organisaties een brief over het indienen van de aanvraag via het subsidieportaal.

Verantwoorden 2019

De subsidie voor de coördinatie van de netwerken en voor vrijwilligers palliatieve terminale zorg voor 2019 is al vastgesteld. U hoeft hier geen verantwoording voor op te sturen.

Organisaties die voor 2019 een subsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s hebben gekregen, ontvingen in de week van 13 april 2020 een herinnering voor het indienen van de verantwoording. Bent u een van deze organisaties? Lees deze herinnering dan aandachtig door.

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, is de deadline van 2 juni 2020 met drie maanden verschoven. U kunt daarom uw aanvraag tot vaststelling tot uiterlijk 2 september 2020 aanleveren. Ook is het niet verplicht om een rapport van feitelijke bevindingen aan te leveren. Wij verzoeken uw vriendelijk om, indien mogelijk, uw aanvraag toch voor 2 juni bij ons in te dienen.

Aandachtspunten voor de verantwoording:

 • Voor de subsidie voor de coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg en vrijwilligers palliatieve terminale zorg heeft u al een definitieve vaststelling ontvangen.
 • De deadline voor het indienen van de verantwoording voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s over 2019 is verschoven met 3 maanden. Graag ontvangen wij, indien mogelijk, de verantwoording eerder.
 • Het rapport van feitelijke bevindingen, voorheen verplicht bij subsidies boven de € 125.000, hoeft u niet aan te leveren.
 • Probeer zoveel mogelijk digitaal aan te leveren, het liefst via het subsidieportaal VWS en anders via de e-mail. Vanwege de coronamaatregelen wordt de post door minder mensen verwerkt. Dit kan het proces vertragen.

Aan te leveren documenten

Subsidies boven € 125.000

Subsidies tot € 125.000

 • Formulier vaststelling VWS subsidie: Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten met hierin opgenomen een onderscheid tussen Activiteit A en Activiteit B.
 • Voor de verantwoording voor de inzet geestelijke verzorgers vult u ook de bijlage in.

Indienen van de verantwoording

 • Subsidieportaal (login nodig)
 • ptz@minvws.nl. Vermeld uw relatienummer en het subsidienummer
 • Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
  ovv. Verantwoording PTZ 2019
  Postbus 16006
  2500 BA Den haag

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u binnen 22 weken een besluit.

Meldingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet meteen melden als:

 • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
 • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de wijziging. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.