Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Er is subsidie beschikbaar om de inzet, opleiding en coördinatie van vrijwilligers in de palliatieve zorg te stimuleren.

Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2020 kunt u tot 15 juli 2019 subsidie aanvragen.

Vrijwillige palliatieve zorg

Bekende instellingen ontvangen eind mei een aanvraagformulier. Nieuwe instellingen kunnen op dat moment een formulier downloaden van deze site.

Netwerken

Eind mei ontvangen netwerken een brief waarin staat hoe zij subsidie kunnen aanvragen via het Subsidieportaal.

Geestelijke Verzorgers

Eind mei ontvangen netwerken een brief waarin staat hoe zij subsidie kunnen aanvragen via het Subsidieportaal.

Geen aanvraagformulier of brief ontvangen?

Heeft u op 1 juni nog geen aanvraagformulier of brief ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Meldingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet meteen melden als:

  • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
  • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de wijziging. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.