Palliatieve terminale zorg - Accountantsprotocol

Gebruik dit accountantsprotocol bij de verantwoording van de subsidie Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging.

Het eerder op 15 april 2020 gepubliceerde protocol is nog tot en met 31 december 2020 geldig.