Verklaring van opdracht inbesteding - PGO

Als u backofficetaken inbesteedt, dan kunt u dit document gebruiken. Stuur het ondertekende en gescande formulier mee bij uw subsidieaanvraag of -verantwoording.