Formulieren verantwoording Bonus zorgprofessionals 2020 en 2021

Vul de spreadsheet(s) in en voeg de gegevens uit het tabblad Specificatie_Verslaggeving toe aan de jaarverslaggeving van uw zorgorganisatie. Deze wordt gecontroleerd door de accountant. Stuur dit mee bij de verantwoording van de Bonus zorgprofessionals 2020 en/of 2021.

Zie ook het verantwoordingsprotocol Bonusregeling zorgprofessionals 2020 en 2021.