Bonus zorgprofessionals COVID-19

Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden uitzonderlijke prestaties in de strijd tegen corona. Die zorgprofessionals kwamen in aanmerking voor een zorgbonus.

De coronacrisis vraagt van zorgmedewerkers een enorme inzet. 

En daarom hebben duizenden werkgevers voor hen de zorgbonus aangevraagd.

Als extra blijk van waardering.

Maar, weet u ook hoe belangrijk het is om uw aanvraag correct af te handelen?

De subsidie die u heeft ontvangen, is namelijk een voorschot.

Die u in het kalenderjaar na uitbetaling van de zorgbonus moet verantwoorden.

En dat kan, zeker bij grote organisaties om flinke bedragen gaan.

Verwerk de zorgbonus dus op de juiste manier in uw loonadministratie.

En merk het uitbetaalde bedrag aan als eindheffingsbestanddeel.

Controleer uw belastingaangifte goed.

Of vraag uw administratiekantoor dat te doen.

Meer weten? Kijk dan verder op de pagina uitleg eindheffing bonus. 

Of neem contact met ons op.

Voor wie

Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor zorgprofessionals een bonus aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Benieuwd naar welke zorgaanbieders subsidie hebben ontvangen? Bekijk de lijst met toegekende subsidies.

Verplichtingen

  • Heeft u €25.000 subsidie of meer ontvangen? Dan doet u een aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de subsidie is uitbetaald.
  • Is het aannemelijk dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed? Dan moet u dit meteen aan ons melden. Maar ook als er omstandigheden zijn die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
  • U werkt mee aan onderzoek naar deze regeling.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Meldt direct zaken die van belang kunnen zijn voor de subsidie. U moet het in ieder geval melden als:

  • De bonus niet, niet op tijd (binnen 5 maanden) of niet geheel wordt uitgekeerd aan de zorgprofessional.
  • Niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Bijvoorbeeld als de bonus is uitgekeerd aan een zorgprofessional die meer dan twee keer modaal verdient.
  • De daadwerkelijk verschuldigde belasting lager uitvalt dan het daarvoor verleende bedrag.

Stuur uw melding via het meldingsformulier. Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact met ons op.

Verantwoorden

Heeft u €25.000 subsidie of meer ontvangen? Dan moet u, afhankelijk van het moment van uitbetalen, de subsidie verantwoorden.

Overzicht regelingen 2020 en 2021

Subsidiejaar 2020 Subsidiejaar 2021
Subsidieregeling Regeling 2020 Regeling 2021
Aanvraagperiode Al afgelopen Al afgelopen
Referteperiode 1 maart tot 1 september 2020 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021
Budget - €720 miljoen
Verantwoordingsperiode 20 april tot 3 juni 2022 1 mei tot 4 juni 2023
Verantwoording Verantwoorden subsidieronde 2020 Verantwoorden subsidieronde 2021
Vaststelling Vaststellingen zijn verstuurd in december 2022 en in het voorjaar van 2023 U ontving de vaststelling uiterlijk 4 november 2023

Meer informatie

Alle informatie staat in de gewijzigde regeling voor ronde 2. Zie ook het overzicht met eerdere publicaties van de regeling en de vragen en antwoorden.

Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Informatie voor zorgprofessionals

De Bonus zorgprofessionals COVID-19 kon alleen worden aangevraagd door zorgaanbieders. DUS-I kan helaas geen vragen van zorgprofessionals beantwoorden.