Belasting betalen voor bonus zorgmedewerkers

Gaat u de zorgbonus uitbetalen aan uw medewerkers? Dan is het belangrijk om te weten hoe u hiervoor de belasting afdraagt. Hieronder leggen we uit hoe u uw medewerkers de netto bonus en de Belastingdienst het juiste belastingbedrag betaalt.

Zie ook de rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het verantwoorden van de subsidie. 

Bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel

De subsidie Zorgbonus 2021 vergoedt de netto bonussen van uw medewerkers én de belasting over deze bonussen. U betaalt dus zelf niet voor de bonus en niet voor de eventuele eindheffing. Als werkgever moet u er wel voor zorgen dat uw zorgmedewerker en de Belastingdienst beiden het juiste bedrag ontvangen.

U kunt de bonus netto uitbetalen door de bonus aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Het ligt eraan of de zorgprofessional bij u in loondienst is of wordt ingehuurd als derde, op welke manier u dit moet doen.

Eindheffing voor medewerkers in loondienst

Voor medewerkers in loondienst kunt u gebruikmaken van de werkkostenregeling. Met deze regeling kunt u als werkgever een deel van het fiscale loon van uw werknemers gebruiken voor vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte. U betaalt geen loonbelasting over dit bedrag. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u wel loonbelasting, namelijk eindheffing.

Wat moet u doen?

 1. Uiterlijk op het moment van betaling van de bonus moet u de bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.
 2. Komt het bedrag aan vergoedingen -in het kalenderjaar waarin u de bonus uitkeert- boven uw vrije ruimte uit? Dan moet u eindheffing betalen over de uitgekeerde bonus 2021.
  • Deze eindheffing is 80% van het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt.
  • Voorbeeld: de vrije ruimte is volledig gebruikt. Voor de bonus van netto €384,71 aan een medewerker in loondienst, betaalt u dan €307,77 aan loonheffing aan de Belastingdienst.
 3. Komt het bedrag aan vergoedingen -in het kalenderjaar waarin u de bonus uitkeert- niet boven de vrije ruimte uit? Dan hoeft u geen loonbelasting te betalen over de uitgekeerde bonus 2021.
  • U bent wel verplicht om dit te melden.
  • U heeft dan namelijk meer geld van ons ontvangen dan u nodig heeft om de belasting van de bonus te betalen.

Eindheffing voor derden (extern personeel)

De werkkostenregeling geldt niet voor derden.

 • Voor derden is het percentage van de eindheffing altijd 75%.
 • Voorbeeld: voor de bonus van netto € 384,71 aan een derde, betaalt u € 288,53 aan loonheffing aan de Belastingdienst.

Wat moet u doen?

 1. In de aangifte loonheffingen geeft u het bedrag aan verschuldigde eindheffing aan. Dit doet u in de rubriek voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers.
  • U neemt de eindheffing in de aangifte loonheffingen over de maand waarin u de bonussen uitkeert.
  • Als u in meerdere maanden bonussen uitkeert, moet u per maand eindheffing afdragen over de bonussen die u in die betreffende maand heeft uitgekeerd.
 2. Voor de uitkering aan derden houdt u een afzonderlijke administratie bij.
  • U mag zelf bepalen hoe deze administratie eruitziet. Maar leg in ieder geval de naam en het rekeningnummer van deze derden vast.
  • U hoeft deze administratie niet aan het ministerie van VWS te geven. De Belastingdienst kan wel naar deze administratie vragen.
 3. U informeert de derden dat er eindheffing over de bonus is betaald. Dit informeren doet u schriftelijk.

Moment van uitbetalen bonus

Heeft u de subsidie Zorgbonus 2021 ontvangen? Dan moet u de bonus binnen 5 maanden uitbetalen aan uw medewerkers. U ontvangt subsidie voor de eventuele eindheffing die u moet betalen voor de uitbetaalde bonussen.

Het maakt dus niet uit of u de zorgbonus in 2021 of in 2022 uitbetaalt. Ook hoeft de zorgbonus geen rol te spelen in uw beslissing of, en zo ja in welke mate u andere vergoedingen netto aan uw werknemers betaalt.

Het moment van uitbetalen heeft geen invloed op uw recht op vergoeding van de door u afgedragen belasting over de bonussen in 2021 en 2022.

Goed om te weten:

 • Na het einde van het kalenderjaar waarin u de bonus heeft uitbetaald, kunt u definitief de vrije ruimte van de werkkostenregeling bepalen.
 • Als de vrije ruimte volledig is gebruikt, kunt u bepalen of dit komt door het uitbetalen van de bonussen.

Moment van uitbetalen bonus en verantwoorden subsidie

Het moment van uitbetalen heeft wel invloed op het jaar waarop u de subsidie moet verantwoorden. U moet de ontvangen subsidie namelijk in het volgende kalenderjaar verantwoorden.

Betaalde u de bonus in 2021 uit? Dan moet u dus in 2022 verantwoorden. Als u de bonus begin 2022 uitbetaalt, moet u de subsidie in 2023 verantwoorden.

Bij de verantwoording geeft u aan:

 • of het bedrag aan vergoedingen boven de vrije ruimte uit kwam door de betaalde bonussen; en
 • zo ja, om welk bedrag dit gaat. Over dit bedrag heeft u namelijk eindheffing betaald.

De bonusregeling vergoedt de eindheffing die is ontstaan door de betaalde bonussen. Het onbenutte deel van de subsidie voor de eindheffing moet u terugbetalen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze uitleg nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Voor vragen over de verwerking van de bonus en eindheffing in uw eigen administratie, kunt u het beste contact opnemen met uw administratie(kantoor).