Wijzigingsformulier bevoegd gezag - Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

Met dit formulier geeft u aan dat een onderwijsondersteunend personeelslid die de subsidie Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs (SOOLVO) ontvangt, overstapt naar een ander bevoegd gezag. Stuur het ingevulde formulier als bijlage mee bij het contactformulier.