Format begroting Npuls Centre for Teaching and Learning (CTL)

Dit document hoort bij de regeling Npuls Center for Teaching and Learning (CTL). Gebruik dit format om een begroting te maken.

Let op! Het format bevat macro’s. Bij het openen van het bestand zal worden gevraagd of u macro’s wilt inschakelen. Voor een correcte werking van het bestand moet u macro’s inschakelen.