Verklaring afstoten bestaande panden Aardbevingsbestendige zorg

Om subsidie aan te vragen voor het afstoten van bestaande panden binnen het aardbevingsgebied Groningen is een schriftelijke verklaring verplicht. Daarin staat dat er nu geen zorg wordt verleend en er het oogmerk is ook in de toekomst geen zorg in de betreffende locatie te verlenen.