Samenwerkingsovereenkomst Digitale school 2024

Stuur de ondertekende samenwerkingsovereenkomst mee bij uw subsidieaanvraag Digitale school 2024.

De penvoerder, tenminste 2 samenwerkingsverbanden en de andere coalitiepartners ondertekenen de overeenkomst. In Acrobat Reader kunt u de overeenkomst digitaal ondertekenen.