305 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief Subsidieregeling Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK)

Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer de subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2016

Organisatiecriteria voor pg-I-organisaties

In de organisatiecriteria ziet u welke organisaties een aanvraag voor PGO-instellingssubsidie of PGO-projectsubsidie kunnen ...

Brochure | 03-06-2016

Criteria voor PGO-instellingssubsidie

Brochure | 03-06-2016

Aanvraagformulier Beleidsregels subsidievaststelling bijzondere transitiekosten Jeugdwet

Met het aanvraagformulier tot vaststelling kunt u na afloop van de subsidieperiode uw subsidie verantwoorden.

Formulier | 08-03-2016

Monitor vakmanschap- en technologieroute, eerste tussenmeting: instroom

Vanaf 2014 kunnen vmbo-scholen en mbo-instellingen gezamenlijk experimenteren met doorlopende leerlijnen: de vakmanschap- en ...

Rapport | 01-02-2016

Toetsingskader artikel 2 a - Continuïteit van zorg

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) beoordeelt de aanvragen voor de subsidie bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De criteria die ...

Richtlijn | 14-09-2015

Toetsingskader artikel 2 b - Onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) beoordeelt de aanvragen voor de subsidie bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De criteria die ...

Richtlijn | 14-09-2015

Bevindingen beoordelingscommissie

Publicatie | 01-06-2015

Voorbeeld begroting CVO Agro

Formulier | 20-02-2015

Voorbeeld Plan van Aanpak Zorg regio Zwolle

Publicatie | 30-01-2015