Aanvragen subsidie

Na de keuze 'Aanvraag projectsubsidie' verschijnt het eerste scherm van de aanvraagprocedure. Aan de linkerkant staan de stappen die u moet doorlopen om de aanvraag te voltooien. Hieronder volgt de beschrijving per stap.

Pagina: Uw gegevens

Het Subsidieportaal heeft de gegevens ingevuld. Controleer deze. Zijn ze niet correct? Ga dan niet verder maar meldt de wijziging schriftelijk via de post of via het subsidieportaal. U kunt ook een e-mail sturen naar VWSsubsidies@minvws.nl voor nadere informatie. Bij wijziging bankrekeningnummer moet het verzoek door een handelingsbevoegde vergezeld gaan van een recent kopie bankafschrift. U stuurt het verzoek per post naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Team subsidies VWS
postbus 16006
2500 BA Den Haag

Zijn de gegevens juist? Ga dan verder met het invullen van de contactgegevens.

Pagina: Subsidiegegevens

Omschrijving subsidie: vul hier de naam van het project in. Bij een aanvraag instellingssubsidie is de omschrijving ‘nieuwe aanvraag’ voldoende. Bij een projectsubsidie moet u de start- en einddatum invullen. Bij de aanvraag voor een instelllingssubsidie is het subsidiejaar al ingevuld.

Weet u welke beleidsdirectie de aanvraag gaat behandelen? Kies deze dan uit de beschikbare lijst. Alléén bij een aanvraag instellingssubsidie moet u de stand van de egalisatiereserve invullen.

Pagina: Activiteit A

Op deze pagina moet u de gegevens van de aanvraag per activiteit invullen. Na invulling van iedere activiteit (zie ook: Toelichting formulier aanvraag verlening subsidie VWS) kunt u een volgende activiteit-pagina starten met de knop 'toevoegen activiteit'. Voor elke toegevoegde activiteit komt in het stappenoverzicht aan de linkerzijde van het venster een stap erbij. Zo wordt de aanvraag verdeeld in net zoveel activiteiten als nodig is voor uw subsidieaanvraag. Heeft u alle activiteiten ingevuld? Ga dan naar 'Volgende'.

Pagina: Subsidietotaal

Deze pagina toont een financieel overzicht van de aangevraagde subsidie gespecificeerd naar activiteit en groepen begrotingsposten.

Pagina: Bevoorschotting

Hier kunt u aangeven of VWS moet afwijken van de standaard bevoorschottingssystematiek. (Zie hiervoor de helptekst in het Portaal.) Het systeem controleert of de som van de ingevoerde bedragen niet het aangevraagde bedrag overschrijdt.

Pagina: Documenten toevoegen

Op deze pagina kunt u documenten bij de aanvraag voegen. Geef bij documentsoort aan wat voor document het is. Staat het document niet in de lijst? Kies dan voor 'overige'. Via 'bladeren' kunt u de documenten opzoeken. En met de button 'toevoegen' aan de aanvraag linken. Deze handeling herhaalt u totdat alle documenten bij de aanvraag zitten.

Pagina: Opmerkingen

Tenslotte kunnen nog opmerkingen of extra informatie worden toegevoegd aan de aanvraag. U sluit af door op de toets ‘Naar verzenden’ te drukken. De aanvraag is nu compleet en staat in het overzicht ‘subsidies’ met de status 'Verzendklaar'.

Pagina: Aanvraag verlening verzenden

De aanvraag moet verzonden worden door een portaalgebruiker die daartoe gemachtigd is. Beschikt u niet  over de genoemde autorisatie, dan wordt de stap 'Verzenden' in het grijs getoond. En kan niet worden geactiveerd. Heeft u de rol van verzender? Dan kunt u de aanvraag digitaal verzenden. Door op  ‘Verzenden’ te drukken, geeft u aan dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Daarna wordt de elektronische aanvraag naar VWS verzonden en in behandeling genomen.