Aanvragen zonder internet

Kunt u een aanvraag niet via het Subsidieportaal indienen ? Dan kunt u de formulieren downloaden of aanvragen bij DUS-I.

Downloaden

Aanvragen bij DUS-I

VWSsubsidies@minvws.nl
070 340 55 66 (keuze VWS)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Team subsidies VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van de papieren aanvraag verwerken wij deze in het Subsidieplein.

Wij vragen u de aangeleverde formulieren te gebruiken. Deze zijn automatisch in te lezen in het Subsidieplein. Afwijkende formulieren niet, waardoor de behandeling van de aanvraag wordt vertraagd.

Omdat wij niet met u kunnen communiceren via het Subsidieportaal, wordt u niet automatisch op de hoogte gehouden over de voortgang van de aanvraag.