Registreren

Het subsidieportaal kan alleen worden gebruikt voor aanvragen van subsidie op het beleidsterrein van het Ministerie van VWS. U kunt toegang aanvragen met het ‘Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal’. Na ontvangst van uw complete aanmelding krijgt u binnen 10 werkdagen een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Daarmee heeft u toegang tot het subsidieportaal.

Aanvragen inlogaccounts

Let op: Veel subsidieregelingen hebben een eigen aanvraagformulier. Dit geldt onder andere voor Specifieke uitkering sport en Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Maak hiervoor geen gebruik van het subsidieportaal.

  1. Download het Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal.
  2. Vul het formulier in, print het uit en onderteken het. Als er in de statuten sprake is van gezamenlijke handelingsbevoegdheid dan moeten meerdere personen het aanmeldingsformulier tekenen.
  3. Stuur het formulier naar: vwssubsidies@minvws.nl

Inlogaccounts

Er worden 2 soorten accounts ter beschikking gesteld:

  • gebruikersaccount voor gebruikers: Deze gebruikers kunnen digitaal een aanvraagformulier invullen/completeren.
  • gebruikersaccount voor aanvrager / handelingsbevoegde: Het daadwerkelijk digitaal aanvragen en verantwoorden van subsidies mag uitsluitend door een aanvrager/handelingsbevoegde worden gedaan. In de praktijk is dit meestal de algemeen directeur en/of voorzitter. Deze persoon krijgt een eigen (gerechtigde-) account om digitaal de subsidieaanvragen te verzenden. Een instelling kan maximaal 2 gerechtigden aanmelden.

Melding van de verstrekte accounts en wachtwoorden.

De inlogaccounts worden per brief verzonden. De bijbehorende wachtwoorden worden in afzonderlijke e-mailberichten rechtstreeks aan de gebruikers/handelingsbevoegden toegezonden. (In de regel worden deze brieven binnen 3 dagen na het e-mailbericht ontvangen).

Wenst uw instelling een wijziging in autorisaties of wijzigen uw instellingsgegevens (zoals adres en banknummer)? Dan moet dit schriftelijk (zie bovenstaand postadres) worden aangemeld. U kunt hiervoor hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. Vermeld hierbij dat het gaat om een wijziging.