Registreren

Om te communiceren met het ministerie VWS via het Subsidieportaal moet iemand gebruik mogen maken van de beveiligde omgeving van het Subsidieportaal. Autorisatie kan verkregen worden door het ‘Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal’ in te vullen dat in PDF-formaat beschikbaar is. Als de aanmelding compleet is, ontvangt de aanvrager binnen 5 tot 10 kalenderdagen een gebruikersnaam en wachtwoord en heeft daarmee toegang tot het Subsidieportaal.

Aanvragen inlogaccounts

Let op: Het Subsidieportaal kan alleen worden gebruikt voor aanvragen van subsidie op het beleidsterrein van het Ministerie van VWS.

 1. Download het Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal.
 2. Vul het formulier in, print het uit en onderteken het. Als er in de statuten sprake is van gezamenlijke handelingsbevoegdheid dan moeten meerdere personen het aanmeldingsformulier tekenen.
 3. Stuur het formulier naar:
  DUS-I
  Postbus 16006
  2500 BA Den Haag

Inlogaccounts

Er worden 2 soorten accounts ter beschikking gesteld:

 • gebruikersaccount voor gebruikers: Deze gebruikers kunnen digitaal een aanvraagformulier invullen/completeren.
 • gebruikersaccount voor aanvrager / handelingsbevoegde: Het daadwerkelijk digitaal aanvragen en verantwoorden van subsidies mag uitsluitend door een aanvrager/handelingsbevoegde worden gedaan. In de praktijk is dit meestal de algemeen directeur en/of voorzitter. Deze persoon krijgt een eigen (gerechtigde-) account om digitaal de subsidieaanvragen te verzenden. Een instelling kan maximaal 2 gerechtigden aanmelden.

Melding van de verstrekte accounts en wachtwoorden.

De inlogaccounts worden per brief verzonden. De bijbehorende wachtwoorden worden in afzonderlijke e-mailberichten rechtstreeks aan de gebruikers/handelingsbevoegden toegezonden. (In de regel worden deze brieven binnen 3 dagen na het e-mailbericht ontvangen).

Wenst uw instelling een wijziging in autorisaties of wijzigen uw instellingsgegevens (zoals adres en banknummer)? Dan moet dit schriftelijk (zie bovenstaand postadres) worden aangemeld. U kunt hiervoor hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. Vermeld hierbij dat het gaat om een wijziging.