Startpagina Subsidieportaal

Na het inloggen komt u op de startpagina van het Subsidieportaal. Vraagt u voor de eerste keer een projectsubsidie of instellingssubsidie aan? Voeg dan een recent overzicht bij van de financiële positie van uw instelling. Dit kan bijvoorbeeld een recente jaarrekening van uw organisatie zijn.

Uitleg startpagina Subsidieportaal

  • Linksbovenaan staat  'Subsidies'. Hiermee kunt u terug naar de eerste pagina van het Subsidieportaal.
  • In de rubriek 'Overzicht subsidies' staan alle door de instelling verstuurde aanvragen. Deze zijn ingedeeld naar subsidiejaar en subsidienummer. Een verzonden aanvraag blijft 3 jaar te raadplegen.
  • In de 2e rubriek staan de concepten van de aanvragen die nog niet verstuurd zijn naar VWS. Ze staan klaar voor verdere invulling en versturing. U kunt een concept-projectaanvraag verwijderen door te klikken op het rode kruis achter de concept-aanvraag.
  • Aan de linkerzijde van de pagina staan ook de acties voor een nieuwe aanvraag voor een projectsubsidie. Of voor uitstel van een aanvraag. 
  • Acties op verleende subsidies: Hier kunt u de subsidieperiode verlengen of vaststelling aanvragen.  
  • Vraagt u voor de eerste keer een instellingssubsidie aan? Dan moet u éénmalig een aanvraag instellingssubsidie via de post doen. Heeft u eenmaal een instellingssubsidie gekregen? Dan krijgt u een uitnodiging om een nieuwe aanvraag voor het volgende kalenderjaar in te dienen. VWS stuurt u bovendien een brief.