Aanvragen verlenging subsidie

U kunt alleen een verlenging aanvragen, als de projectsubsidie verleend is. En als de einddatum van het project nog niet is bereikt. Is bij een verlenging ook sprake van het ophogen van het subsidiebedrag? Dan moet u geen verlengingsverzoek maar een nieuwe aanvraag indienen.

Kiezen actie verlenging

Nadat u een subsidie heeft aangeklikt, komt de pagina met de subsidiegegevens van het project. Deze is verdeeld  in Subsidiegegevens, Activiteiten en Financieel. Daarnaast is er een vakje 'Acties'. Knippert daar een rood button met uitroepteken? Dan moet voor die subsidie nog iets doen. Het is raadzaam om, voordat u verder gaat eerst te bekijken welke actie nodig is. Aan de linkerkant staan de acties die mogelijk zijn.

Opstellen verlengingsverzoek

Kiest u voor aanvraag verlenging? Dan verschijnt de algemene pagina om correspondentie toe te voegen of te verzenden. De documentsoort geeft aan dat het gaat om een verlengingsverzoek. U schrijft een verzoek tot verlenging (bijvoorbeeld in Word) en dit document voegt u toe. Daarna drukt u op ‘verzenden’.

Verzenden verlengingsverzoek

Wilt u de aanvraag voor verlenging versturen? Dan moet u daartoe gemachtigd zijn. Bent u dat niet? Dan wordt na de stap 'verzenden' het overzicht subsidies weer getoond. En in de rubriek 'concepten' staat dan de aanvraag verlenging projectsubsidie met het subsidienummer.