Gebruik dit formulier als u een klacht wilt indienen.

Uw gegevens

Graag ontvangen wij uw telefoonnummer om u eventueel terug te kunnen bellen en u zo beter te kunnen helpen.

Uw klacht

Aanleiding *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen en naar tevredenheid op te lossen. De wettelijke grondslag is hoofdstuk 9 van de AWB.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw klacht te behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw klacht hebben afgehandeld worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *