19 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

01 januari Subsidie aanvragen VIPP 1 - Ziekenhuizen

VIPP 1 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ziekenhuizen. Zij kunnen in de periode ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Toekomstvast internet po en vo

Met de regeling toekomstvast internet po en vo kunnen scholen met een trage internetverbinding een vergoeding aanvragen voor de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 oktober Subsidie aanvragen Regeling specifieke uitkering sport

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Farmaceutische ANZ-dienstverlening

Het doel van deze subsidie is om de ANZ-zorg voor alle patiënten betaalbaar te maken. Deze kosten vallen namelijk onder het ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Regionale aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Subsidieregeling publieke gezondheid

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten uitvoeren voor de publieke gezondheid. Zij hebben hier een vergunning ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) maakt laagdrempelige en gratis toegang tot testen op soa mogelijk. Dit is ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

Ga naar