Subsidiekalender

14 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

01 januari Subsidie aanvragen VIPP 1 - Ziekenhuizen

VIPP 1 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ziekenhuizen. Zij kunnen in de periode ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

02 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

28 mei Subsidie aanvragen Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen VIPP OPEN

Regionale coalities kunnen subsidie aanvragen via de regeling VIPP OPEN van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020. Voor ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 augustus Subsidie aanvragen Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Open en Online onderwijs

De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

16 oktober Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

14 november Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

Ga naar