Subsidiekalender

Subsidiekalender

20 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

01 mei Subsidie aanvragen InZicht

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Internationalisering funderend onderwijs

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

15 maart Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 april Subsidie aanvragen Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Een schoolleider kan samen met het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 mei Subsidie aanvragen Extra hulp voor de klas (hoger onderwijs)

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

08 juni Subsidie aanvragen Specifieke Uitkering Preventieakkoord

In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

19 juli Subsidie aanvragen Brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

In 2018 is het programma  Volwaardig leven gelanceerd. Het programma heeft als doel de gehandicaptenzorg en complexe zorg ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

26 juli Subsidie aanvragen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (Q2 2021)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

Ga naar