Subsidiekalender

11 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

01 augustus Subsidie aanvragen Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

01 mei Subsidie aanvragen InZicht

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Open en online hoger onderwijs

De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

28 oktober Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 november Subsidie aanvragen VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

25 november Subsidie aanvragen Schoolkracht

Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

15 december Subsidie aanvragen Leerlingendaling voortgezet onderwijs

Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Regionaal Investeringsfonds mbo

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

Ga naar