Subsidiekalender

13 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

28 mei Subsidie aanvragen Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen VIPP OPEN

Regionale coalities kunnen subsidie aanvragen via de regeling VIPP OPEN van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020. Voor ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 augustus Subsidie aanvragen Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

16 oktober Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 maart Subsidie aanvragen Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 april Subsidie aanvragen Specifieke Uitkering Sportakkoord

In de zomer van 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 mei Subsidie aanvragen Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

Ga naar