31 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

01 januari Subsidie aanvragen VIPP 1 - Ziekenhuizen

VIPP 1 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ziekenhuizen. Zij kunnen in de periode ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Toekomstvast internet po en vo

Met de regeling toekomstvast internet po en vo kunnen scholen met een trage internetverbinding een vergoeding aanvragen voor de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Subsidieregeling publieke gezondheid

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten uitvoeren voor de publieke gezondheid. Zij hebben hier een vergunning ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) maakt laagdrempelige en gratis toegang tot testen op soa mogelijk. Dit is ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

02 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 april Subsidie aanvragen Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Een schoolleider kan samen met het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag