Subsidiekalender

Subsidiekalender

20 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata

 • Datum -

Subsidieaanvraag

01 mei Subsidie aanvragen InZicht

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 januari Internationalisering funderend onderwijs

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

18 januari Specifieke Uitkering Preventieakkoord

In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

01 februari Subsidie aanvragen Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

20 februari Subsidie aanvragen Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

22 februari Subsidie aanvragen Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dit betekent ook dat het toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar ook dat de zorg moet ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

09 maart Subsidie aanvragen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

10 maart Subsidie aanvragen Voorkomen onnodig zittenblijven

Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. Maar zittenblijven is niet ...

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie -

Subsidieaanvraag

Ga naar