31 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

28 mei Subsidie aanvragen Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. Zo kunnen leraren die terug willen ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen Tel mee met taal

Werkgevers of samenwerkingspartners kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen VIPP OPEN

Regionale coalities kunnen subsidie aanvragen via de regeling VIPP OPEN van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020. Voor ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

26 juni Subsidie aanvragen Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juli Subsidie aanvragen VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 juli Subsidie aanvragen Vakwedstrijden vo en mbo

Elk jaar worden in het vmbo en mbo nationale ‘vakwedstrijden’ georganiseerd. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om de beste in ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

16 juli Subsidie aanvragen Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

26 juli Subsidie aanvragen Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 augustus Subsidie aanvragen Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 augustus Subsidie aanvragen Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag