19 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

02 januari Subsidie aanvragen Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 februari Subsidie aanvragen Borstprothesen transvrouwen

Transvrouwen zijn man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 maart Subsidie aanvragen Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 april Subsidie aanvragen Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Een schoolleider kan samen met het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen Palliatieve terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Er is subsidie beschikbaar om ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 augustus Subsidie aanvragen Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 augustus Subsidie aanvragen Opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

16 augustus Subsidie aanvragen Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

Ga naar