22 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

01 april Subsidie aanvragen Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po

Een schoolleider kan samen met het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen Tel mee met taal

Werkgevers of samenwerkingspartners kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juni Subsidie aanvragen VIPP OPEN

Regionale coalities kunnen subsidie aanvragen via de regeling VIPP OPEN van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020. Voor ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

17 juni Subsidie aanvragen Vrijroosteren leraren

De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

26 juni Subsidie aanvragen Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 juli Subsidie aanvragen VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 juli Subsidie aanvragen Vakwedstrijden vo en mbo

Elk jaar worden in het vmbo en mbo nationale ‘vakwedstrijden’ georganiseerd. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om de beste in ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

16 juli Subsidie aanvragen Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 augustus Subsidie aanvragen Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

15 augustus Subsidie aanvragen Opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag