31 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

23 augustus Subsidie aanvragen Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Huisvestingslasten accommodaties gesloten jeugdhulp

De regeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp is bedoeld voor het subsidiëren van huisvestingslasten van aanbieders in ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Open en Online onderwijs

De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd GGZ-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen PGO subsidies

Van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019 om 12:00 uur kunnen instellingen een PGO-subsidie aanvragen voor het jaar 2020. ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

03 september Subsidie aanvragen InZicht

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

30 september Voorlichtingsbijeenkomst Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

In de maand juni hebben twee voorlichtingsbijeenkomsten over deze subsidieregeling plaatsgevonden. Op 30 september a.s. wordt er ...

Activiteitendata
-
Ede

Informatiebijeenkomst

01 oktober Subsidie aanvragen Versneld en/of verrijkt vwo

De regeling Versneld vwo en/of verrijkt vwo is ontwikkeld voor zeer getalenteerde vwo-leerlingen. Lees meer over de regeling en ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

02 januari Subsidie aanvragen Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

01 februari Subsidie aanvragen VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag