Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

De subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Het gaat om werknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden en al (bijna) 2 jaar ziek zijn. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar door de druk op de zorg en de coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie.

De regeling stimuleert werkgevers om een verlenging van de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar af te spreken met de betreffende werknemers, zodat de periode voor herstel en re-integratie wordt verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee meer langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.

Voor wie

Werkgevers in de sector zorg en welzijn konden deze subsidie aanvragen om zorgwerknemers die al (bijna) 2 jaar ziek zijn, te behouden voor de zorg.

Belangrijke voorwaarden

Werkgevers konden deze subsidie aanvragen als:

  1. voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken;
  2. het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd;  
  3. het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt €1.100 per maand waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een voorschot op de subsidie op basis van de afgesproken duur van de verlenging (minimaal 6, maximaal 12 maanden). De subsidie wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de loondoorbetaling bij ziekte na het tweede ziektejaar is doorbetaald. Als die periode korter is dan de afgesproken duur van de verlenging, kunnen we het teveel ontvangen bedrag terugvorderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de medewerker het werk volledig heeft hervat, is overgegaan naar een andere werkgever, of is overleden. U moet dit dan aan ons melden.

Verplichtingen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan heeft u een meldingsplicht. Dit betekent dat u het in elk geval moet melden als de periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Hiervan is sprake als:

  1. de afgesproken periode wordt uitgebreid of verkort, en
  2. de loondoorbetaling aan de werknemer eerder eindigt dan de einddatum van de verlengingsperiode, bijvoorbeeld vanwege volledige werkhervatting van de werknemer.

Deze meldingen hebben gevolgen voor de hoogte van de subsidie die u ontvangt. U bent verplicht het direct aan ons te melden zodra zoiets gebeurt.

Ontvangt u meer dan €25.000 subsidie? Dan heeft u naast de meldingsplicht ook een administratieplicht. Dit betekent dat u een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze ten minste gedurende 10 jaar moet bewaren.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.