Misbruik en fraude

Bij DUS-I werken we op basis van vertrouwen. We gaan ervan uit dat de gegevens die onze subsidieaanvragers invullen kloppen. Toch blijft het uitgeven van subsidiegeld een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onrechtmatig uitbetalen van subsidies willen we voorkomen.

Register voor misbruik en oneigenlijk gebruik

Wanneer bij personen of instellingen is vastgesteld dat ze misbruik hebben gemaakt van subsidies, wordt dit vastgelegd in het M&O-register. Deze registratie is niet openbaar en alleen toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers van DUS-I. Het register helpt ons bij het tegengaan van mogelijk misbruik in de toekomst.

Meer info vindt u op onze pagina M&O-register.

Vermoedens van misbruik

Vermoedens van misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude neemt DUS-I serieus en we vinden het belangrijk om dit zorgvuldig te onderzoeken. Denkt u dat iemand misbruik maakt van een subsidie van DUS-I? Meld dit dan bij ons.