Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair

In 2018 is het programma Volwaardig leven gelanceerd. Het programma heeft als doel de gehandicaptenzorg en complexe zorg toekomstbestendig te maken. Samen met partijen in het veld worden projecten uitgevoerd.

Scholing en permanent leren vergroot de kans op werk van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarom is er subsidie beschikbaar om 550 studenten op te leiden van september 2021 tot en met 2024. Daarmee wordt er ook bekendheid gegeven aan de opleidingen. En wordt het belang onderstreept om mensen met een beperking onbeperkt deel te laten nemen in de maatschappij.

Er zijn drie brancheopleidingen voor cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning:

 • Assistent logistieke dienstverlening
 • Assistent groenvoorziening
 • Assistent facilitaire dienstverlening

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er zijn drie type aanvragen mogelijk:

 1. Een zorgaanbieder kan voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10 subsidie aanvragen.
 2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aan.
 3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kan voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

Voorwaarden

U kunt voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

Bij het aanvraagformulier moeten verschillende documenten worden meegestuurd:

 • Per opleiding de Bijlage brancheopleiding.
 • Een de-minimisverklaring door de aanvragende zorgaanbieder.
 • Per zorgaanbieder, al dan niet in samenwerkingsverband, een document dat onderbouwt dat:
  • dagbesteding in de gehandicaptenzorg wordt aangeboden;
  • sprake is van een aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, niet zijnde een natuurlijk persoon; of
  • sprake is van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, zijnde een rechtspersoon.

Als u nog geen relatienummer hebt van DUS-I of VWS moet u ook een kopie van de laatst opgemaakte jaarrekening meesturen.

Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2022 kunt u deze subsidie aanvragen van 17 januari 2022 om 9.00 uur tot en met 25 februari 2022 16.00 uur.

U kunt voor het jaar 2021 geen subsidie meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 19 juli 2021 om 9.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur.

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag in subsidiejaar 2022 heeft u deze documenten nodig:

Subsidiebudget

In 2021 was € 609.333 subsidie beschikbaar, in 2022 € 507.778. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair.

Op 9 februari 2022 is in de Staatscourant een wijziging van de regeling gepubliceerd, waarbij naast de uiterste indieningstermijn in 2022 en het budget voor 2022 ook de subsidieverplichtingen met terugwerkende kracht tot en met 17 januari 2022 zijn gewijzigd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.