Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair

In 2018 is het programma Volwaardig leven gelanceerd. Het programma heeft als doel de gehandicaptenzorg en complexe zorg toekomstbestendig te maken. Samen met partijen in het veld worden projecten uitgevoerd.

Scholing en permanent leren vergroot de kans op werk van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarom was er subsidie beschikbaar om 550 studenten op te leiden van september 2021 tot en met 2024. Daarmee wordt er ook bekendheid gegeven aan de opleidingen. En wordt het belang onderstreept om mensen met een beperking onbeperkt deel te laten nemen in de maatschappij.

Er zijn 3 brancheopleidingen voor cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning:

  • Assistent logistieke dienstverlening
  • Assistent groenvoorziening
  • Assistent facilitaire dienstverlening

Hoogte subsidie en budget

De subsidie per opleiding is €20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er waren 3 typen aanvragen mogelijk:

  1. Een zorgaanbieder kon subsidie aanvragen voor 1 brancheopleiding die zij zelf verzorgt €20.311,10.
  2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders 1 tot 3 brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder kon namens het samenwerkingsverband maximaal €60.933,30 subsidie aanvragen.
  3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kon voor 3 brancheopleidingen maximaal €60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor 1 opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal 2 brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

In 2021 was €609.333 subsidie beschikbaar, in 2022 €507.778. De subsidie is verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

U kon voor maximaal 3 opleidingen subsidie aanvragen. Dit konden bijvoorbeeld 3 verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd €60.933,30.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten op tijd zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Gebruik voor de verantwoording het activiteitenverslag. Als alle subsidieverplichtingen zijn nageleefd en alle activiteiten op tijd zijn uitgevoerd dan wordt de subsidie vastgesteld op het verleende subsidiebedrag. Als niet alle verplichtingen zijn nageleefd of niet alle activiteiten in zijn geheel of op tijd zijn uitgevoerd dan moet u misschien (een deel van) de subsidie terugbetalen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.