Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair

In 2018 is het programma Volwaardig leven gelanceerd. Het programma heeft als doel de gehandicaptenzorg en complexe zorg toekomstbestendig te maken. Samen met partijen in het veld worden projecten uitgevoerd.

Scholing en permanent leren vergroot de kans op werk van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarom was er subsidie beschikbaar om 550 studenten op te leiden van september 2021 tot en met 2024. Daarmee wordt er ook bekendheid gegeven aan de opleidingen. En wordt het belang onderstreept om mensen met een beperking onbeperkt deel te laten nemen in de maatschappij.

Er zijn drie brancheopleidingen voor cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning:

  • Assistent logistieke dienstverlening
  • Assistent groenvoorziening
  • Assistent facilitaire dienstverlening

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er waren drie type aanvragen mogelijk:

  1. Een zorgaanbieder kon subsidie aanvragen voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10.
  2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder kon namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen.
  3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kon voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

Voorwaarden

U kon voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit konden bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2022 kon u deze subsidie aanvragen van 17 januari 2022 tot 25 februari 2022 om 16.00 uur. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Subsidiebudget

In 2021 was € 609.333 subsidie beschikbaar, in 2022 € 507.778. De subsidie is verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten op tijd zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Gebruik voor de verantwoording het activiteitenverslag. Als alle subsidieverplichtingen zijn nageleefd en alle activiteiten op tijd zijn uitgevoerd dan wordt de subsidie vastgesteld op het verleende subsidiebedrag. Als niet alle verplichtingen zijn nageleefd of niet alle activiteiten in zijn geheel of op tijd zijn uitgevoerd dan moet u misschien (een deel van) de subsidie terugbetalen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.