SiSa bijlage

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel Voldaan aan afspraken in akkoorden (ja / nee / n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/01 Indicator: H30/02 Indicator: H30/03 Indicator: H30/04 Indicator: H30/05 Indicator: H30/06
1 Lokaal Sportakkoord
2 Brede regeling combinatie­functies
3 Terugdringen Gezondheids­achter­standen
4 Kansrijke Start
5 Mentale Gezondheid
6 Aanpak overgewicht en obesitas
7 Val­preventie
8 Leefomgeving
9 OKO & Vroeg­signalering alcohol­problematiek
10 Versterken sociale basis
11 Mantelzorg
12 Eén tegen eenzaamheid
13 Welzijn op recept
14 Versterking kennis- en advies­functie GGD
15 Coördinatie­kosten regionale aanpak
Kopie naam onderdeel Meegewerkt aan de monitoring (ja / nee / n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/07 Indicator: H30/08
1 Lokaal Sportakkoord
2 Brede regeling combinatie­functies
3 Terugdringen Gezondheids­achter­standen
4 Kansrijke Start
5 Mentale Gezondheid
6 Aanpak overgewicht en obesitas
7 Valpreventie
8 Leefomgeving
9 OKO & Vroeg­signalering alcohol­problematiek
10 Versterken sociale basis
11 Mantelzorg
12 Eén tegen eenzaamheid
13 Welzijn op recept
14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
15 Coördinatie­kosten regionale aanpak
Eind­verantwoording (ja / nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/09

Toelichting

H30 Indicatoren Toelichting
01 Naam onderdeel Automatisch ingevuld.
02 Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel Vul in het totaalbedrag toegekend per onderdeel in het desbetreffende verantwoordingsjaar. Zie hiervoor de tabel in de toekenningsbeschikking.
03 Besteding (jaar T) per onderdeel Vul de bestedingen in van het betreffende verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2 Besteding.
04 Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? Vul in het deel van het toegekende bedrage dat u meeneemt van 2023 naar 2024. Zie ook artikel 5.3 van de regeling.
05 Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)  Vul de bestedingen in van het betreffende verantwoordingsjaar maar dan cumulatief (t/m jaar T). Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen. Deze indicator zal worden gebruikt voor de vaststelling en dient dus de volledige besteding te bevatten tot en met jaar T.
06 Voldaan aan afspraken in akkoorden (ja/ nee / n.v.t.)? Is er gewerkt in lijn met de bestuurlijke afspraken uit het GALA (Gezond en actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II’? Selecteer ja, nee of n.v.t.
 
07 Kopie naam onderdeel Automatisch ingevuld
08 Meegewerkt aan de monitoring (ja / nee / n.v.t.)? Selecteer ja, nee of n.v.t. Zie ook artikel 7.1 van de regeling.
09 Eindverantwoording? (ja / nee) Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat de bestedingen zijn afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden. Zie 5.5. Eindverantwoording (ja / nee).